woensdag 9 november 2022

""Om terug te zien uit H|Z "".

  
De kerk met op de achtergrond links de vuurmolen van F. Curaers en in de verte het café 'Bij Moenske'. Op de foto hiernaast zie je dat de kerktoren aan herstelling toe is in 1932.

De kerk van het Centrum, toegewijd aan St. -Vincentius, werd door Arnold Y, Graaf van Loon, aan de Abdij van Averbode geschonken op 4 september 1304. Ze was gelegen in de Baronie van Vogelsanck, oude vrije heerlijkheid van het Graafschap Loon. Van 1304 tot 1832 werd de parochiale dienst ononderbroken waargenomen door de Norbertijnen van Averbode.

De kerk is een beschermde hallenkerk, d.w.z. een gebouw waar de middenbeuk en de zijbeuken
dezelfde breedte hebben en vaak ook dezelfde hoogte. Ze werd voor een deel in Diesterse bruine ijzersteen gebouwd en deels in grijze mergelsteen. Het oudste element van de kerk is de westertoren - in tijden van nood een toevluchtsoord voor de parochianen - waarvan het onderste gedeelte, in vroeggotische stijl, uit de 14de eeuw dateert. Het bovenste gedeelte in hooggotische stijl werd in de 15de eeuw opgetrokken, toen men ook het koor en de middenbeuk bouwde. De gehele kerk werd in 1554 volledig vernieuwd. In 1890-1892 voegde men er twee neogotische zijbeuken aan toe.

Op I augustus 1981 .werd de kerk definitief gesloten voor de eredienst, omwille van het gevaar van instorting. Vanwege de verzakkingen in de ondergrond kwamen er in de bovengrond overal barsten en scheuren. De kerk had er verschrikkelijk van te lijden. Jarenlang werden reeds restauratiewerken uitgevoerd, maar toch werd het gevaarlijk voor de misgangers. Vandaar de sluiting.
(Foto rechts lange foto) In 1646 werd de bouwvallige kerkhofmuu r volledig hersteld en kreeg de koster formeel aanbod er zijn koeien te laten grazen.
  
(Foto links) De parochiekerk met l)et owde kerkbof. In het midden de steen der gesneuvelden
(Foto rechts) De kerk van St.-Vincentius - 1902.
Met veel dank aan het boek ""Zolder"" uit 1983 van de Heemkundige Kring Zolder en Jozef Rogiers