maandag 5 juni 2023

""Om terug te zien uit H|Z "".

Fotobeschrijving de tekst is altijd van de foto links van de tekst.

In 1939 organiseerde de Heemkundige Kring Zolder de eerste ""Zolderse Zomerfeesten"" Culturele prestatie's waar heel Limburg naar toe stroomde.  Een folkloristische stoet trok door de straten Hier zien we dan de lotelingen zoals deze tegenwoordig van de lottrekkingen kwamen. Het waren Jef Daniels, Alfons Gijbels, Jef Troosters, Jef Claes, Riek van de Mot en Jungske (met de monika) en het dorpsbeeld rechts volledig verdwenen. 


Men verhuisde vroeger met kar en paard. De geburen, boeren met paard en kar werden allemaal gevraagd om de verhuis te doen. Meubelen hoooi en stroei,  alles moest mee inclusief het mest. Dan werden de koeien los getrokken en begeleid door de boerendochters. Ging de tocht naar een andere gemeente dan  werd er onderweg wel een stukste geeten.

Met de verhuis in de vroegere jaren kwam er ook de huifkar aan te pas. Moeder de vrouw zittend op de schatkist en de kinderen maakte hierin de verhuis mee. Paard en kar werden in de bloemen gezet en bij de bevoorrading onderweg vertrokken vanut hier de korven met dikke boerenvlaai.

Met dank aan Jozef  Rogiers en De Geschied & Heemkundige Kring te Zolder