maandag 28 september 2020

""Om terug te zien uit H|Z "".

 De fotobeschrijving staat altijd rechts naast de foto

Een stoere rasechte zuivere Zolderse stam, namelijk de familie Thijs. De kinderen van Jan Thijs zijn van links naar rechts zittend => Jef oud factuur en postmeester, Maric gehuwd me L Vanvelk, Louis de boer, Alfons de smid uit Boekt.
Rechtstand => Felix smid in het dorp, Josephine gehuwd met de veldwachter L Vangeel. Frans velomaker en cafébaas, Ceile zij bleef ongehuwd. De foto is gemaakt voor het ouderlijk huis. UPDATE hier met de link krijg je nog meer info  (KLIK HIER Thijs)Deze foto werd destijds gebracht naar aanleiding van naar aanleiding van de samenkomst op 15 mei 1971 voor samenkomst van meer dan 300 afstammelingen in rechte lijn van Willem Beerten 1807. Willem had slechts 2 zonen die zorgden voor het nakomenlingenschap, namelijk Louis en Alexander. In het midden Louis Beerten gehuwd met Josephine Custers, hun kindren van links naar rechts Hubertine, Jozef, Marie, Rosalie,Amelie, Jan, Trees en Remi.

Ook de parochie Viversel had destijds een bloeiende muziekmaatschappij met internationale vermaardheid zelfs. Deze werdt gesticht in 1931 en korte tijd later mocht deze optreden bij de gouden bruiloft van Louis Maris en Lucie Schroyen en de werden toen voor de eerste maal samen gekiekt.

UPDATE hier een link met de volledige info
(KLIK HIER Maris)

Met veel dank aan Jozef Rogiers en de Geschied en Heemkundige Kring Zolder.