dinsdag 4 oktober 2022

""Om terug te zien uiit H|Z "".

  
In de twintiger jaren verspreidde zich alom de eredienst tot in het H. Hart. In alle huizen was er intronisatie van het H. Hartbeeld. Ook kwam er in de nabijheid van de kerken een groot beeld dat plechtig werd ingehuldigd. De laatste hand wordt hier gelegd aan de versiering (zie de linkse foto) en de inhuldiging mocht plaatsvinden op 13 mei 1928 (zie de rechtse foto).
Met veel dank aan  de Geschied en De Heemkundige Zolder en Jozef Rogiers uit het boek ""Zolder"" uit 1983