zaterdag 15 augustus 2020

""Om terug te zien uit H|Z"". Sacramentskapel en jaarlijkse processie in Viversel


Dit jaar gaat de SACRAMENTSPROCESSIE in Viversel niet door door het corona virus.

Daarom brengen we toch deze beelden van de sacramentsprocessie uit 2015 als aandenken aan deze processie.

De Sacramentskapel op de Sacramentsheuvel, gelegen binnen het parcours van Circuit Zolder, is in 1845 gebouwd door de familie Palmers de Terlamen ter nagedachtenis aan het mirakel van het H. Sacrament.  Dat speelde zich af op 1 augustus 1317.

Jaarlijks trekt een plechtige processie naar de Sacramentsberg.
Men gaat er op bedevaart tegen koorts en hoofdpijn en velen vonden er genezing.

Geschiedenis
Een Lummense kapelaan die de zielzorg van Viversel verzorgde, werd bij een stervende geroepen in het gehucht “Den Dickel”. Hij droeg de H. Hostie met zich, en daar aangekomen plaatste hij de hostiedoos op een tafeltje en ging in de kamer van de zieke de biecht afnemen. Bij zijn terugkeer vond hij het deksel van de pixis opengebroken en op de grond lag de bloedende hostie.

Vol twijfels vertrekt hij op 1 augustus met de bloedende hostie naar de abdij van Herckenrode om de geleerde monnik Simon van Aulre te raadplegen. Toen hij even buiten Viversel een kudde schapen passeerde zonk deze op de knieƫn voor het wonder dat hij droeg.
Dit gebeurde op een heuvel die sindsdien de Sacramentsheuvel wordt genoemd.

Het wonderbare Sacrament van Viversel werd 400 tot 500 jaar zorgvuldig bewaard in de abdij van Herckenrode, dat hierdoor een druk bezocht bedevaartsoord werd. De abdij werd vereerd met bezoeken van prinsen van de kerk, kardinalen en zelfs een pauselijke Muntius.
Vanaf de Franse Revolutie krijgt de bebloede H. Hostie verschillende bewaarplaatsen, toch kwam het ongeschonden door de woelige tijden. In 1804 werd het H. Sacrament overgebracht naar de kerk van de H. Quintinus te Hasselt waar het zich nog steeds bevindt.

Met dank aan Infokantoor toerisme - Vrunstraat 6 - 3550 Heusden-Zolder
- t 011 80 80 88 - f 011 80 80 78 - toerisme@heusden-zolder.be
Met dank aan Yves Jamart & Rudi Coomans voor deze foto's