maandag 14 augustus 2023

Dit is Heusden-Zolder => 66 jaar geleden Kerkwijding St. Willibrorduskerk Heusden

Met ""Dit is Heusden-Zolder"" kunnen we alle richtingen uitgaan positief of negatief of verleden en heden.Dus keren we nu terug naar de oude jaren 1956 toen de Sint Willibrorduskerk nog in opbouw was voor het bijkomende deel van de kerk.

Op de bovenste grote foto met de kerkwijding in 1956 zien we
Begin van de plechtigheid bij de ingang van de kerk op het Sint Willibrordusplein zien we enorm veel aanwezig publiek en kinderen want iedereen wilde deze speciale momenten meemaken. 
Staand op de foto zien we Henri Bijloos en geknield oud kapelaan Vandenhoudt,  in het midden Mgr. van Zuylen Bisschop van Luik, en Theodoor Peeters (ceremoniepriester).


De kleine foto links :
Het plaatsen van de relieken in het altaar. E.H. Jules Klok, E.H. Vandenhoudt, Mgr. van Zuylen Bisschop van Luik, Pierke Lemnens en E.P. Theodoor Peeters.

Iedereen genoot op die dag van deze plechtige momenten en nadien werd er dan ook een heel volksfeest van gemaakt.Om de heilige eucharistieviering eens zo mooi te maken werd er dan ook beroep gedaan op het Heusdense koor dat toen onder leiding stond van Gerard Roosen. Het Kerkwijdingsconcert werd opgeluisterd door Mgr Broeckx en Heusdens Pastoor Jozef Van Mierlo (zie de foto rechts). 
De Heusdense priesters bij de inwijding van de Kerk waren Henri Bijloos, Alfons Cuppers, Alfons Vanvelk, Pastoor Jozef Van Mierlo, Theodoor Peeters, Jules Timmermans en Henri Biesmans

*** Viering van de kerkwijding te Heusden. Op de lste rij zien we Priesters en kerkbestuur die uitgenogigd waren. Op de volgende rijen waren de zusters Ursilinen van Heusdense die voor deze plechtigheid uitgenodigd waren. (foto links onder)
*** K.L.J. meisjes met hun proost E.H. Cuppens in de nieuwe kerk. Zijkant von het altaar. Op de achtergrond nog het oude orgel,met houten afsluitittg in 1956 (zie kleine foto midden).
*** Kerkwijdingsconcert op de speelplaats, onder leiding van Gerard Roosen. 1956.