zondag 21 april 2024

""Eén om terug te zien uit H|Z"".

De parochiekerk va Zolder centrum heeft in haar geschiedenis slechts  één ""SUISE"" gekend, namelijk Jozef Meykens. Hij begon deze functie in 1922 en vervulde deze functie 25 jaar lang. Jozef zorgde voor inwendige orde, voor opluistering van de ceremonies, en deed speciale rondhalingen. Maar hij kreeg geen opvolger ...
Met veel dank aan Paul Rogiers, uit het boek van zijn vader J. Rogiers