zondag 9 juli 2023

Dit is Heusden-Zolder => O.L.-Vrouwkerk Lindeman"De viering van 35 jaar 'Kerk Lindeman' kan niet losgekoppeld worden van de geschiedenis van de wijk Lindeman", zegt André Claes, voorzitter van de Kerkfabriek. "Reeds lang voor de huidige parochiekelk O.-L.-Vrouw van Vrede werd ingezegend was er al geschiedenis geschreven met de bouw van de noodkerk en de oprichting van de wijk Lindeman.
In 1947 werd beslist om een 100-tal woningen te bouwen voor de talrijke vluchtelingen uit de Baltische landen. Zij gingen hier als mijnwerkers aan de slag in de Steenkolenmijn van Zolder. Pater Albinus Bolleire richtte voor hen een noodkerk op. Op 25 januari 1955 klonk het eerste klokkengeluid. Na de kerk volgden er nog scholen, een bibliotheek en een Pastorie.
In april 1967 keurde het gemeentebestuur van Zolder het ontwerp goed om een kerk op te richten op Lindeman. De kerk werd gebouwd door Jozef Peys uit Meerhout. Op 15 mei 1968 was de definitieve start van de kerkbouw. Met een belangrijke toelage van het gemeentebestuur en een bijdrage door het Bisdom, via de opbrengst van de tombola van 1968, was de bouw van de nieuwe kerk gereed op 25 januari 1969 en werd ze op 29 maart 1969 reeds ingezegend door Mgr. Heuschen, Bisschop van Hasselt. De parochiekerk is nog in gebruik voor de rooms-katholieke eredienst.

De 2 kosters die heel de OL Vrouwkerk op Lindeman onderhouden zijn Magda Cestari en Guido Keenen. Op de foto links van ons zijn zij samen te zien.  Zowel poetsen of waar je afspraken mee kunt maken kortom alles wat de kerk aangaat nemen zij ter harte.

Informatie:
  • Gelegen in de Galgenbergstraat.
  • In 1972 werd Lindeman officieel erkend als een zelfstandige parochie.