maandag 1 augustus 2022

De Blauwe wandeling over een traject van 5.1 km


Vertrekkend vanaf Bovy nemen wij de Fazantenlaan richting Galgenberg. De Galgenberg is een getuigenheuvel die zijn oorsprong vindt in het Mioceen. Tijdens deze periode steeg de heuvelkam van Artesiƫ en kwam vooral het zuidwesten van Vlaanderen boven de zeespiegel te liggen. Aangenomen wordt dat sommige zandlagen meer weerstand boden tegen landerosie, omdat ze meer doordringbaar waren waardoor regenwater minder afstroomde maar eerder in de ondergrond drong. Tevens zijn zones in die zandlagen aaneengekit door limoniet. Zo ontstonden ijzerzandsteenzones, die meer weerstand boden aan erosie dan het niet-aaneengekitte zand. De Galgenberg ontleent zijn naam aan het feit dat er galgen gestaan hebben.

Wanneer wij de berg over zijn komen wij op het Herderspad en gaan rechts naar de Kerkstraat en slaan links af naar parking 69, alwaar wij wandelen tussen de parking en de vijver even verder steken wij de Terlaemenlaan over naar de Vijverstraat die onder aan de berg (het uitzichtpunt) overgaat in de Witte weg.
Hier groeit de gagel weelderig op de natte zurige grond tussen de weg en het Sneppekot.
Het Sneppekot was ooit een vijver die ontstaan is door winning van ijzeroer. Zijn naam dankt de vijver aan de watersnip. Helaas zien wij deze vogel enkel nog in de trektijd. Door afgestorven plantenmateriaal groeit de vijver stilaan dicht, maar bleef hij moerassig onder invloed van regenwater en voedselarm kwelwater. Op die manier ontstaat hier een hoogveen met een bijzondere plantengroei.
Wij volgen deze tot aan de Kraakveldstraat waar wij rechts de witte zandweg opgaan, deze weg is geografisch beschermd. Na de bocht nemen wij rechts het pad richting Kluis, boven gekomen wijken wij even van het pad af om van het drie sterren uitzichtpunt te genieten.

 Dit uitzicht was het eerste beschermd panorama in BelgiĆ« (1940). Het kasteel van Terlaemen wordt in de geschiedenis vermeld sinds 1293 en kreeg zijn huidige vorm in 1750 toen het als jachtslot gebouwd werd, het domein beslaat 142 hectare en heeft 20 kweekvijvers. Wij begeven ons terug op de blauwe route en passeren hier de Kluis.
De kapel is toegewijd aan O L Vrouw van Loreto en gebouwd in 1673. Lambert Hoelen werd de eerste kluizenaar van Bolderberg.
De kluis en de kapel werden een druk bezocht bedevaartsoord.  Op 15 mei 1679 bekrachtigde Paus Innocentius XI door een pauselijke bulle de oprichting van het Broederschap van O.L.Vrouw van Loreto op de Bolderberg.
De gebouwen werden geplunderd tijdens de Franse bezetting. Het complex werd tussen 1673 en 1880 door 12 kluizenaars bewoond. Daarna werd de kluis verhuurd aan mensen die de kapel moesten onderhouden. Maar vanaf 1960 stonden de gebouwen leeg en werden ze de prooi van vandalen. De eigenaar van de kluis, baron de Villenfagne de Vogelsanck besloot om het complex te herwaarderen en te herstellen en richtte daarom in 1986 de Commanderij van de Kluis van Onze-Lieve-Vrouw van Loreto op. Terwijl het landschap van de Bolderberg en Terlaemen reeds in 1940 werd geklasseerd, werd het complex van de kluis pas in 1996 beschermd als monument. 
Wij dalen de Bolderberg af via het kluispad   

En bereiken de Kluisstraat die we volgen tot de Vrunstraat om alzo het rondpunt te passeren terug naar Bovy. Met veel dank aan Louis Hauquier voor deze info en foto's.