donderdag 12 december 2019

Verslag DORPSRAAD in VIVERSEL


Op de Algemene vergadering van de dorpsraad in VIversel lag de focus vooral op de milieu- en de omgevingsproblematiek. De uitgevoerde projecten werden even in de kijker gezet zoals het voetpad op de Westlaan, de uitbreiding van de 3 rijvakken op de E314, de snelheidsverlaging in de Kerkstraat.

De projecten in wording en niet altijd van een leien dakje verlopende zoals de hernieuwing van de brug over de autobaan kwamen ook ter sprake. Hierbij ziet men een einde op het einde van 2020.

Op de nieuwe Westlaanbrug starten de werken pas in maart 2021.
Is de ontsluitingsweg voor goed?
Door de wissel van bevoegdheden in de nieuwe regering is het hieromtrent heel STIL.
Burgemeester Mario Borremans kon daar geen nieuws over geven.
Het fietspad Meulkens mag omwille van milieuredenen niet geasfalteerd worden. Men gaat daar kijken naar een andere semi verharde weg, maar dit zal niet voltooid zijn in 2020.

Het hoogteportiek in de Westlaan bleek van weinig nut. Het werd in minder dan 2 weken van de baan gereden. De oplossing daar zullen camera's zijn die men tegen 2020 zal plaatsen. Men zal daar toegang moeten blijven verlenen aan vergunninghouders zoals de lijnbussen. Op deze plaats zijn dit jaar 6 Pv's opgemaakt tegen zware vrachtwagens.

Aan de Terlaemenlaan, Westlaan en Snelwegstraat ter hoogte van de carpool komt er een 3 meter breed fietspad. De uitvoertermijn is 2020.

Na de uiteenzetting van de infrastructuurprojecten kwamen milieuvragen aan bod. De geurhinder veroorzaakt door APL geraakt volgens de bewoners niet van de baan. De geurhinder blijft hetzelfde alhoewel de firma voor de vernieuwing van de vergunning  diende te voldoen aan een aantal voorwaarden is hier nog niets van te merken. Volgens de Burgemeester, die erop wijst dat het hier over een Vlaamse bevoegdheid gaat, zou de firma voldoen aan de voorwaarden en zouden die worden nageleefd. Bij metingen van de luchtkwaliteit nl. Bij het meten van de vluchtige organische stoffen is dit niet als problematisch gezien in de toekenning van een nieuwe vergunningsaanvraag. Er is nog een hele leidensweg af te leggen met APL! Meldingen van geurhinder blijven belangrijk. De Burgemeester gaat kijken of deze meldingen eenvoudiger kunnen. Een Bodemonderzoek wijst uit dat er een bodemverontreiniging is aan het kanaal van een teveel aan zink. Er waren volgens het bodemonderzoek echter geen verdere acties nodig. Bewoners duiden op het feit dat er een grote berg zwart zand gestapeld is waar geen kluitje gras op groeit. Dit is toch verontrustend? Wat zit er dan in die grond? De luchtkwaliteit werd gemeten in 2018. Deze wordt opnieuw gemeten na het plaatsen van de nieuwe installatie van APL.


Gezien de wielerpiste in de aanbestedingsperiode zit, kan hierover geen informatie gegeven worden.
In januari 2020 wordt een aannemer aangeduid. De duurtijd van de werken zijn ongeveer 2 à 3 jaar. Er kan misschien 1 nieuwe windturbine komen in 2020. Er zijn geen meldingen meer geweest van inslag. Aan het waterbekken van het Kerkplein belooft Mario Borremans iets te doen met het eigen gemeentepersoneel.

Na alle meldingen mochten de inwoners van VIversel hun vragen stellen. De vragen gingen vooral over verkeersveiligheid.
Komt er nog een fietspad van de kerk naar het zwembad?
Volgens de Burgemeester zit dit in het programma van deze legislatuur. Er waren ook veel klachten over het vrachtvervoer van APL. men betwijfelt of ze tijdens de nacht en in het weekend wel uitrijden voor dringende opdrachten. De Burgemeester laat dit onderzoeken. De vrachtwagens zijn daar uitgerust met een track en tracé systeem. Ook zijn er nog vrachtwagen die gevaarlijke manoeuvres uitvoeren op de rotonde omdat ze de melding van verbod voor zwaar vrachtvervoer niet tijdig in de gaten krijgen. Ze moeten dan terug achteruit rijden op de rotonde. Daar worden nog zware ongevallen verwacht.
Een hele boterham was dit voor de dorpsraad van Viversel waar de focus toch lag op hinderlijk, zwaar vrachtvervoer en de leefbaarheid daar rond.