zaterdag 21 december 2019

Lichtstoet Viversel wat een succes


Vanavond vertrok er aan de kerk in Viversel de lichtstoet. Deze lichtstoet is een organisatie van de " Orde van Lady Tatiana". Over een traject van ongeveer een uur kon je de wagens bewonderen die gehuld waren in allerlei lichtjes, verlichte kerstmannen, cadeautjes, en zelfs twee motoren die ze voor de gelegenheid hadden gehuld in allerlei gekleurde lampjes. Maar de wagen van de avond die er bovenuit stak was toch volgens mij de wagen van de carnavalgroep "De Slamridders". Prachtige geprepareerd, een lust voor het oog maar toch wil ik niks afdoen aan de andere wagens die ook kost noch moeite hebben gespaard om van hun wagen een prachtig kijkstuk te maken. De lichtstoet werd ontbonden aan "café frituur de Koster". Daar was het een drukte van jewelste want je kon daar genieten van de partyband "Just Move" die je beentjes wel los kregen. Bij dit alles hoort ook de nodige drank en als je dit allemaal combineert, dan zal het wel geslaagd zijn zeker. Met veel dank aan Joseph Bams voor deze info en foto's