woensdag 18 december 2019

Bijzonder Onderwijs Heideland hun bijdrage aan de warmste week


De leerlingen van klas aap, muis, hond en olifant  bij Bijzonder Onderwijs Heideland in Viversel hebben boeken gelezen voor de actie van de warmste week van de Bibliotheek. Het heeft in totaal 179 euro opgebracht.
We mogen dit bedrag gebruiken om onze schoolbibliotheek uit te breiden. Met dank aan Bijzonder onderwijs Heideland voor deze info en foto's