vrijdag 12 mei 2023

165 jaar zuster Ursulinen in H|Z => Verbouwingswerken

In september 1970 groeit het internaat aan omdat men er ook jonge internen van de lagere en zelfs van de kleuterschool aanvaardt. Ondanks hun activiteiten in de school vangen zuster Kristien, zuster Maria, zuster Annie en zuster Marie-Louise deze kinderen op. Zuster Kristien geeft godsdienst in het secundair, zuster Marie-Louise staat in de kleuterschool en vanaf dit moment beginnen zuster Maria en zuster Annie als studiemeesteres te werken in de school. Bovendien geeft zuster Maria typelessen en rijdt zuster Annie met de schoolbus.

In 1973 beginnen de onderhandelingen voor de werken ter verbreding van de Brugstraat. De gebouwen aan de voorkant worden gesloopt. Senator Lucien Martens neemt de zaken ter harte.
Op 7 mei 1974 ondertekent de raad van het klooster de onteigening van de gebouwen gelegen langs de Brugstraat. Het is wachten tot 1976 eer de sloopwerken zullen beginnen.


In 1974 wordt ook de kloosterkapel volledig afgewerkt. Kunstglazenier Jos Knaepen uit Borgloon bracht gekleurde glasramen aan die een zinvol geheel vormen. De glasramen aan de linkerkant stellen de Schepping voor, deze aan de rechterkant de Verheerlijking.

Op 9 maart 1976 beginnen dan eindelijk de grote werken aan het klooster. De architecten zijn Jaak Maris uit Zonhoven en Jean-Marie de Cartier  d'Yves uit Hasselt. Leopold Claes van Heusden is de aannemer en Jules Vandebergh de opzichter van de werken. Op 20 maart beginnen de betonwerken in de grond en op 25 april zijn deze reeds klaar. Op 1 september kan men de kelder in gebruik nemen. Op 23 augustus begint de afbraak van het'pensionaat'. De sloopwerken vorderen zeer langzaam. De balken en de stenen worden zorgvuldig verwijderd want deze bleken nog zeer waardevol. Op 8 november wordt het torentje neergehaald, een gebeurtenis die heel het dorp beroerde. De haan, het klokje en het kruis - de schatten van het klooster - worden er met de grootste omzichtigheid uitgehaald. Op 11 december 1976 is dit grote afbraakwerk gedaan. zie de foto's hierboven. Met veel dank aan zuster Francesca