donderdag 11 mei 2023

165 jaar Ursulinen in H|Z => Kapel in het klooster


De zusters Ursulinen kwamen aan in Heusden op 25 september 1854. De huidige kapel werd gebouwd in 1889 door aannemer Van de Velde. Aanvankelijk waren de muren van de kapel beschilderd. Tijdens de verbouwingswerken van de jaren 70 van de vorige eeuw werd ook de kapel onder handen genomen. De muurschilderingen werden vervangen door een lichte kleur die eigentijds oogt en de aanwezige kunstwerken tot hun recht laat komen.

Kunstglazenier Jos Knaepen uit Borgloon (1939-2017) bracht gekleurde glasramen aan die een zinvol geheel vormen. De glasramen aan de linkerkant stellen de Schepping voor, deze aan de rechterkant de Verheerlijking. De kruisweg, het tabernakel en de beelden van de Verrezen Christus, Onze-Lieve-Vrouw en de heilige Jozef zijn van de hand van Rik Verhelst (1935-2018) en zijn atelier en studenten. De houten banken waarin de zusters hun boeken kunnen opbergen, werden behouden. De zitbanken werden vervangen door stoelen die comfortabel zitten. Op de jubee bevindt zich nog steeds een orgel dat evenwel niet meer bespeeld kan worden.

Op zondag komen de zusters viermaal samen in de kapel. Zij bidden er het morgengebed, het middaggebed en het avondgebed. Om 9 uur wordt de eucharistieviering opgedragen. Op weekdagen bidden de zusters het morgengebed en het avondgebed. Op dinsdag en donderdag is er ook een eucharistieviering. De andere dagen nemen de zusters deel aan de eucharistieviering in de parochiekerk.

De grote kapel verwarmen vraagt veel energie. Daarom wordt zij enkel gebruikt van Pasen tot op het moment waarop de eerste koude zich laat voelen. Dan verhuist de gemeenschap naar de “gebedsruimte” die veel kleiner is en gemakkelijker kan verwarmd worden. Ook deze ruimte is betekenisvol ingericht.
Over de hele lengte van de muur waar het tabernakel en het altaar staan, werd de naam van JEZUS uitgeschreven. In de muur daartegenover zijn twee kleurrijke glasramen aangebracht zodat het licht van de avondzon speels binnenvalt. De glasramen bevatten motieven die ons herinneren aan de gevaarlijke bootreis die de heilige Ursula ondernam toen zij van Rome naar Keulen trok. Het tabernakel in de gebedsruimte werd eveneens vervaardigd door de leerlingen van Rik Verhelst. Het is met koper beslagen en werd bevestigd op een houten standaard. Onder het tabernakel hangt een “juweel” – een kruis in keramiek – dat verwijst naar de schat die hier bewaard wordt. Op de rechter muur hangt een exemplaar van de bekende kruisweg van Hippolyte Lazerges, vervaardigd in 1869. De 14 potloodtekeningen stellen het hoofd van Christus voor in de verschillende staties van zijn lijden en sterven. Aan de linkerkant van de gebedsruimte bevindt zich een glazen deur met zicht op de tuin zodat de zusters de overgang van herfst naar winter naar lente nauwgezet kunnen volgen. Met veel dank aan zuster Francesca Rombout voor deze info.