woensdag 29 mei 2019

Luchtkwaliteitsmetingen in de omgeving van Viversel.In het ontmoetingscentrum de Vierseleer in Viversel werd er vanavond door Patrick Berghmans van het V.I.T.O. uitleg ge geven aan de aanwezigen over de luchtkwaliteit in en rond Viversel. De bewoners die om en rond het industrieplein wonen en meer bepaald de geurhinder die door APL (asfalt) en Everzinc (Zno° hebben reeds langer aangeklaagd dat de stank er bij tijden niet te harden valt. Daarom werden er metingen gedaan op verschillende plaatsen in en rond het industrieplein. Emissiemetingen van het Departement Omgeving Afdeling Handhaving (zelfcontrole)- bedrijf emissies voldoen aan de normen. Lokale situatie: ruimere omgeving.
Achtergrondlocaties in residentiële woonzone, weinig verkeer.
-In het noorden-- +/- 500-800m dorpskern Viversel-- +/- 1 km van de E314
In het oosten -- woongebied aanpalend;
+/- 500m van Circuit Zolder
In het zuiden; --woongebied/bosgebied aanpalend-- +/- 300 m van circuit Zolder
In het westen; -- +/- 350-550 m van het kanaal --+:_ 1,5 km van E313
Aan de hand van sliders werd de luchtkwaliteit weergegeven in PM10, zware metalen, polycylische aromatische koolwaterstoffen(PAK's) en Vluchtige oraganische stoffen (VOS).
De meetperiodes en aantal monsters, Meteorologische omstandigheden, metingen op gebied van temperatuur, de totale neerslag, windsnelheid, meetlocaties wind-afwaarts van de industriezone bij wind uit Z_W. Potentiële bijdrage uit de industriezone tijdens de meetperiode minder en uitzonderlijk de droge omstandigheden hebben mogelijk effect op de toename van opwaaiend/opwervelend stof.

De conclusies vaan de metingen;
VITO voerde van 31/05/2018 tot 12/12/2018 een meetcampagne uit op 2 meetlocaties in Viversel waarbij de concentraties PM10, zware metalen, PAK en VOS werden opgevolgd.
EU grenswaarde PM10 gerespecteerd( indicatieve toetsing, over geen volledig jaar) Meteo omstandigheden behoorlijk verschillend t.o.v. de afgelopen jaren: wind +/- 50% uit Z-W (normal75%) potentiële bijdrage industriezone minder groot. Windrichting tijdens 5 meetperioden (14d) wijst naar een bron ZZW van Viversel.

De resultaten geven aan dat tijdens de betreffende meetperiode de invloed van de industriële activiteit op het nabijgelegen woongebied beperkt kan worden aangetoond.

Na deze resultaten werd er een vragenronde gehouden. Sommige bewoners waren niet tevreden met de gedane metingen. Daarop wist Schepen Lode Schops te melden dat er opnieuw metingen zullen worden gedaan over een periode van een jaar. Ook zal er dichter bij de schouw van het asfaltfabriek gemeten worden. Omstreeks negen uur werd de zitting opgeheven. Met dank aan Joseph Bams voor deze info en foto's