zondag 14 april 2019

Inzegening van de gerestaureerde St Quirinuskerk van Viversel.


Zegenen van palmtakjes tijdens de daarop volgende Palmwijding.
Onze deken Marcel heeft, onder grote belangstelling, onze vernieuwde kerk officieel ingezegend. Deze kerk is klaar voor verschillende generaties. Daaropvolgend zegende Pastoor Giuseppe de palmtakjes: met dewelke Jezus werd toegewuifd bij zijn intocht in Jeruzalem en zelf ook een marteldood aan het kruis gestorven is. Het geheel werd opgeluisterd door het zangkoor van Viversel en Bolderberg. Na de Eucharistieviering werden we met zijn allen uitgenodigd op de receptie, met een natje en een droogje, ter gelegenheid van het openen van onze gerestaureerde kerk. Info en ©Lode Bey