vrijdag 29 maart 2019

Samen veilig naar schoolIn 2019 zet het gemeentebestuur maximaal in op verkeersveiligheid. De focus ligt in het bijzonder op een veilige schoolomgeving, de route van en naar school, educatie en sensibiliseren van zowel kinderen als ouders. Al deze pijlers maken deel uit van een groter project, namelijk het scholenplan. Dit plan stelt één belangrijke missie voorop: samen veilig naar school.

Onze dienst Mobiliteit ondernam samen met politie, schoolbesturen en ouderraden al de nodige stappen om elke schoolomgeving duidelijk in kaart te brengen. Ze verzamelden aan de hand van drones beeldmateriaal van de schoolspits om een beter en actueel beeld te krijgen van de situatie.

De volgende stap is om samen met alle partners maatregelen te testen en bij te sturen waar nodig. Het resultaat vertaalt zich in een nieuw en veilig mobiliteitsplan op maat van de kinderen.

Kinderen beleven de rit naar school anders dan volwassenen. Om te weten hoe zij alles ervaren tekende het gemeentebestuur onlangs in op de digitale tool Route2school. Route2school is een mobiele applicatie waarop kinderen en ouders precies kunnen aangeven via welke route ze naar school komen en waar zich obstakels of risicovolle verkeerssituaties bevinden. Bij elke melding omschrijven ze kort het probleem, sturen ze een foto door en geven hun voorstel om het probleem aan te pakken. Alle informatie komt terecht in een digitale schoolroutekaart. Na een grondige analyse gaan alle betrokken partijen op zoek naar een passende oplossing. Van 29 april tot en met 9 juni kunnen alle leerlingen meldingen indienen via www.route2school.be of via de app op de smartphone.

Vandaag organiseren verschillende scholen toffe acties om kinderen en ouders te stimuleren om met de fiets naar school te gaan. Een schoolomgeving met minder auto’s is niet alleen een stuk veiliger, maar ook milieuvriendelijker en gezonder. Met het scholenplan willen onze diensten bekijken waar samenwerking mogelijk is om zo acties meer draagkracht te geven.

Fietsen in het verkeer leer je niet in één dag. In overleg met de scholen stelt onze dienst Mobiliteit een leerplan op, waar kinderen stap per stap leren wandelen en fietsen in het echte verkeer. Dankzij educatieve spelletjes voor kleuters tot een fietsexamen voor het zesde leerjaar, leren kinderen de nodige vaardigheden om later met een gouden fietsbrevet naar huis te gaan.

Team Sport trapt het educatieve luik alvast op gang met het project ‘Kijk! Ik fiets!’ op zondag 12 mei en woensdag 12 juni. 'Kijk! Ik fiets!’ is een initiatief waarbij 4 tot 7-jarigen, die al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes, op een halve dag leren fietsen op twee wielen. Onder het waakzame oog van een ervaren begeleider gaan kinderen samen met hun ouders aan de slag. Eén sessie is voldoende om de kneepjes onder de knie te krijgen. Inschrijven kan vanaf 9 april via heusden-zolder.ticketgang.eu.

Actief deelnemen aan een veilige schoolomgeving? Samen maken we er werk van!

EXTRA: De gemeente Heusden-Zolder ondertekende samen met de Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA het charter werftransport. Daarmee engageren alle partners zich dat er tijdens het begin en einde van de schooluren geen werfverkeer meer zal zijn in de buurt van de school en draagt iedereen bij tot een maximaal bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving tijdens bouw- en wegenwerken in onze gemeente. HIER KAN JE HET WERFCHARTER NALEZEN Met veel dank aan Joseph Bams