dinsdag 4 december 2018

Ne fijne Sintbaar aan de mijnwerkers op rust

Zoals de muzikanten St Cecilia vieren op 22 november
de metaalbeweker St Elooi vieren op 01 december
Sint Barbara is patrones van de metaalbewerkers, brandweer, ontmijners enz...
nog uitbundiger vieren de  ex mijnwerkers Sint Baar op 04 december

*** Sint Barbara is op de eerste plaats patrones van de ""KOMPELS"" de koolputters.
     Werd zij niet eerst voor haar gruwelijke dood in een donkere toren opgesloten ?
*** Sint Barbara was daags voor haar feest de hoogste rivaliteit tussen de verschillende  mijnzetels
     om de meeste productie steenkool te leveren.
*** Sint Barbara is de Sint Niklaasdag van de kinderen van de mijnwerkers. Want speciaal voor de
     kinderen van de mijnwerkers kwam de Sint 2 dagen eerder naar Limburg.
*** SintBaar was ""De Verlofdag"" voor alles en iedereen die te maken had met de kolenwinning.
*** Sint Barbara was de dag dat de ingenieurs hun voetbalschoenen uit de kast haalden en hun benen
     met olie inwreven om eens te laten zien aan iedereen dat zij vroeger ook wel ""GESJOT""
     hadden.
*** Sintbaar was de dag van de verzoening tussen ingenieur en porion, welke tussen pot en pint hun
     geschil bijlegde met een vloek en een stevige schouderklop.
*** Sint Baar is de dag van smulpappen en drinkeboers op de talrijk ingerichte feestmalen en het bal
     van het jaar.
   
  
  
Ik weet zelf nog goed dat op Sintbaar enorm veel eten werd meegenomen naar de ondergrond. In de pijlers werd er enkele uren gewerkt, terwijl enkele collega's probeerden om een soort van tafel te maken waar iedereen kon rond zitten. En dan werd al het eten wat iedereen had meegebracht op de tafel gelegd en iedereen kon naar hartelust smullen, genieten van al dit lekkers. Er werd niet meer gewerkt alleen veel fun gemaakt. Nadien als de post om was kwamen de kompels boven en na het wassen bleven ze urenlang aan de barakjes hangen die aan de mijnpoort stonden opgesteld. Na de barakjes trokken de meeste nog door naar de omliggende cafés. Voor de handelaars één der beste omzetdagen van 't jaar.