donderdag 1 februari 2024

Prenten uit vervlogen jaren van Zolder

    

Foto boven groot => Een welgekend en zeer populaire zicht uit Bolderberg op de berg aan de kluis. De beplanting was nog
                               niet door gevoerd en de kluisberg lijkt eerder kaal. Rond de kluisberg merk je wel de eeuwenoude
                               beuken en kruisdennen  waarvaner nog maar enkele zijn verdwenen. En  hier blijven maar veel
                               wandelaars en toeristen de bossen bezoeken.

Foto klein links boven => Bolderberg had reeds in de jaren 1880-1890 een bloeiende schuttersgilde.
                                        Foto van de pas gepromogeerde Keizer met zijn bestuur, V.l.n.r.: Baerts L. -
                                        Joris J.- Narhuisen L - Munters J. - Keizer Reynders Pie - Ramaekers Pie en Reynders Koob
Foto klein boven midden => In de huldigingsstoet aan Pastoor De Bont stapten ooh koolputtertjes rnee op.
                                          Als groteren herkennen we rneester Gust Claes, barbier Claes, Nicole Ramaekers, Schepen A.,
                                          Cox M., Joris P., Rekkers P., Filtjens F., Goris L., Houben A.
Foto klein boven rechts =>  De fanfare van Vioersel op bezoek te Bolderberg in 1947.
Foto klein links onder => De oudstrijders van twee oorlogen: Vandeberg Fr., Lucas G., Joris J., Poelmans H., Baerts Tb.
Foto klein midden onder => De oude pastorie. Verdwenen in 1963
Foto klein links onder => Zicht van het kruispunt  Bolderberg in de richting van de berg. Het was een zeer mooie weg
                                      omzoomd met inlandse en Amerikaanse eiken die in het najaar zorgden voor mooi kleurenspektakel.
                                      Ze werden slachtoffer van het verkeer want ze moesten verdwijnen om de weg breder te maken.

Met veel dank aan Jozef Rogiers uit het boek ""Zolder"" uit 1983 en dank aan de Geschied en Heemkundige Kring Zolder