donderdag 2 februari 2023

Oude prenten uit Heusden met de Geschied & Heemkundige Kring

  Begin jaren 30 werd er veel toneel gespeeld in Heusden, er waren ook diverse toneelgroepen actief zo was er het toneel "De Koolmijnramp 7 februari I " 1932
lste rij: Fernand en Louis Timmers, Frans en Jan Uten, Jan Senoc, Louis Cyriel Hulsmans als soldaat. 2de rij: Fons Van Aenrode, Leon Smitt, Romain Surínx, Bert Pector, Pol Vanheel, Fons Poelmans, en Ward Horions.
3de rij; Jef ' Moons, Cyriel Vanheel, Remy Leyssens, Herman Kann Meclzelmans en...Vanheel.