vrijdag 24 februari 2023

Oude prenten uit Heusden met de geschied en Heemkundige Kring

Dorpszicht : links vooraan de gevel van het huis van Maes (nadien cafĂ© Veltjen), het gebouw met de boogvensters was het oud gemeentehuis met een klaslokaal. Rechts vooraan het huis van Put, toen frituur Centrum en heden van dit jaar frituur LITO is geworden  en het lage huis was herberg van de weduwe Vandenbergh (voorheen de herberg van Put, Be de jong van Giel Put.)