woensdag 11 juli 2018

APL kreeg 180 bezwaarschriften tegen hun milieuvergunning

Het is een hele drukte geweest de afgelopen dagen en weken op het gemeentehuis voor de bezwaarschriften die werden ingediend door de bevolking van Viversel tegen APL. APL wil een nieuwe milieuvergunning bekomen voor asfalt te produceren, zij zijn gelegen langs het kanaal te Viversel. Toch zo'n 180 bezwaarschriften zijn er toegekomen op het gemeentehuis en dit vooral om de geurhinder die het bedrijf voort bracht. Het bedrijf deed al verschillende veranderingen aan hun installatie om deze geurhinder te onderdrukken. Maar de stank is nog steeds blijvende.
Nu is het aan de gemeente om al deze bezwaarschriften in te kijken en verder te onderzoeken en dan zal er een verslag over gemaakt worden aan het schepencollege. Word vervolgd