dinsdag 12 december 2017

Buitenschoolse Kinderopvang in Heusden-ZolderBuitenschoolse kinderopvang ’t Klim-Op-Ke terug open voor alle kinderen dankzij engagement van de scholen OCMW, gemeente en al de basisscholen van Heusden-Zolder werkten de afgelopen maanden samen om het tekort aan opvangplaatsen in bepaalde opvanglocaties in de gemeente aan te pakken.

 Zo werden er proeftuinen ge├»nstalleerd om de drukte in de opvang van Bolderberg en Boekt te verminderen. De proeftuinen zijn vormen van korte opvang georganiseerd 1 uur tot 1,5 uur na schooltijd in de school. Deze korte opvang is op maat van de scholen uitgewerkt. Niet in alle scholen worden er op dit moment proeftuinen georganiseerd. In de scholen van Boekt en Viversel werd bij de start van dit schooljaar korte opvang vlak na school georganiseerd waardoor de drukte in de opvang van Boekt duidelijk daalde. In Bolderberg werden de bestaande initiatieven verder gezet.

 Bovendien gaven ook andere basisscholen aan bereid te zijn soortgelijke korte opvang aan te bieden in hun school mocht hier in de toekomst nood aan zijn. Als gevolg hiervan kon de OCMW raad vanavond dan ook beslissen om na de krokusvakantie de buitenschoolse opvang terug open te stellen voor alle kinderen. Kinderen die niet in Heusden-Zolder wonen, maar er wel naar school gaan, kunnen dan voor en na school en op schoolvrije dagen gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang georganiseerd door het OCMW.

Voor de schoolvakanties blijft de huidige regeling nog ongewijzigd en kunnen enkel de kinderen terecht met minstens 1 ouder woonachtig in de gemeente. Als OCMW voorzitter zet ik graag in de verf dat dit proces het resultaat is van een positieve samenwerking met de schepen van kinderopvang, Marleen Hoydonckx, alsook de procesbegeleiding vanuit gemeente en OCMW samen met de scholen. Elke Gijbels OCMW-voorzitter. Met dank aan OCMW Heusden-Zolder voor deze foto