donderdag 30 november 2017

Gemeente neemt maatregelen tegen de ontsluiting van de Kolenhaven

De gemeenteraad heeft op 26 oktober 20t7 unaniem een negatief advies uitgebracht op het voorlopig vastgestelde ruimtelijk uitvoeringsplan "specifiek regionaal bedrijvènterrein met watergebonden karakter Insteekhaven Lummen". Het voorliggende gewestelijk RUp is gebaseerd op een onzorgvuldige beoordeling van de effecten op mens en milieu en veroorzaakt een ontoelaatbare druk op de woonkernen en dorpsgemeenschappen van onze gemeente.

Door de gewijzigde houding van de gemeente Lummen i.v.m. het vrijwaren van de dorpskernen van Heusden-Zolder en Lummen en het lopende openbaar onderzoek voor de ontsluitingsweg (verkeer afkomstig van het industrieterrein van de Kolenhaven én van het industrieterrein Lummen-Gestel wordt afgewikkeld via de kant van Heusden-Zolder van het Albertkanaal) waar Lummen op aandringt, vragen onze burgers zich af waarom inwoners van Lummen geen zwaar verkeer moeten tolereren en die van Heusden-Zolder wel.

Lummen heeft 4 industrieterreinen (Dellestraat, Klaverbladstraat, Kolenhaven en Europaweg) aan de oostzijde van de gemeente, waarvan zij systematisch de toegangswegen hebben afgeslo[en en hebben verplaatst naar Heusden-Zolder.

Welke maatregelen hebben we al genomen?
- Op de aansluiting van de Jeugdlaan met de Kanaaldijk en in Het Heike op de grens met Lummen werden er al tonnagebeperkingen ingevoerd.

- In uitvoering van het besluit van het schepencollege van 2 oktober 2OL7 zal begin 2018, een hoogtepotiek geplaatst worden in de Westlaan. Een tonnagebeperking is hier àl zeer lang van toepassing, Vanaf 1 februari 2018 zal onze gemeente:

- op de aansluiting van de Klaverbladstraat op de Boterbosstraat een afsluiting plaatsen; - op de Kanaalweg, op de grens met Lummen, een tonnagebeperking invoeren.