zaterdag 9 september 2017

Everzwijnen tot op het kerkhof in Berkenbos

 
 
 
En dan is er nog een probleem in Berkenbos de ""Everzwijnen"". Die zijn de vorige nacht eens een bezoekje komen brengen op het kerkhof van Berkenbos. Wij kregen foto's van Hilda Nuyts die vandaag gemaakt zijn. En ik hoop dat de gemeente hier ook iets kan aan doen want binnenkort worden misschien de grafstenen ook beschadigd en wie gaat dan dit betalen ...