maandag 4 september 2023

Permanent eenrichtingsverkeer Sint-Quirinusstraat

Na overleg met de dorpsraad, de schooldirectie en het oudercomité, werd de verkeerssituatie in de Sint-Quirinusstraat aangepakt om de veiligheid in de schoolomgeving in Viversel te verhogen. De tijdelijke opstelling, waarbij in de Sint-Quirinusstraat eenrichtingsverkeer geldt van de Veldstraat tot aan de rotonde, werd permanent. Door de nieuwe inrichting van de rotonde is het niet meer mogelijk om de Sint-Quirinusstraat in de richting van de Veldstraat in te rijden. Om de veiligheid van overstekende schoolkinderen te verhogen, legde de aannemer in de SintQuirinusstraat ook een zebrapad en fietsoversteekplaats aan ter hoogte