zaterdag 5 augustus 2023

Dit is Heusden-Zolder => 70 jaar Bouworde Heusden-Zolder


Bouworde vzw ontstond officieel op 6 april 1953. Oprichter pater Werenfried van Straaten (Oostpriesterhulp) trok toen met de eerste 100 Vlaamse jongeren (studenten van Jezuïetencolleges) naar Münster (West-Duitsland) om er tijdens de paasvakantie huizen te bouwen voor Duitse vluchtelingen. Na de tweede Wereldoorlog waren miljoenen Duitsers immers uit de Oostbloklanden verdreven. Zij leefden in de grootste armoede en woonden in noodbarakken. Zo was het allereerste bouwkamp een feit! Al gauw nemen ook Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Suriname, Zaïre en Ierland deel aan dit oorspronkelijk Vlaamse initiatief. Zij vormden deelsecretariaten, verenigd in de Internationale Bouworde (IBO). Ook vandaag nog maakt Bouworde Vlaanderen hier deel van uit.


11 oktober 1997 was een belangrijke dag voor Poverello maar ook voor Sibo, het seculier instituut van de Bouworde; het was de dag van het samen op weg gaan van de bouwbroeders, permanente bouwgezellen, en Poverello te Heusden-Zolder.
In de beginperiode speelden, naast grote (christelijke) waarden, ook anti-communisme en de strijd voor het katholicisme een grote rol. Bouworde evolueerde echter mee met haar tijd en profileert zich sinds 2002 als onafhankelijk en pluralistisch. Elke vrijwilliger, ongeacht zijn/haar achtergrond, is welkom!

Nog sinds 2002 is Bouworde expliciet een vormingsorganisatie (en geen hulpverleningsorganisatie). Onze organisatie wil het blikveld van jongeren dan ook verruimen en hen begeleiden in hun ontwikkeling naar kritische wereldburgers via de vrijwilligersreizen die ze organiseren. Zo willen ze ook hun zin voor solidariteit bevorderen.

EEN NIEUWE NAAM: DE BARK
 Tijdens de nieuwe opening op 4 oktober 2008 kreeg het centrum een nieuwe naam. Niet om onze roots te verloochenen maar wel meer de nadruk leggen op de eigenheid van dit initiatief. Het 'Ontmoetingscentrum Bouworde- Poverello' wordt vanaf dan : 'Ontmoetingscentrum De Bark' . 'Een Bark' is een zeilboot, een driemaster. Het is dus geen luxe-boot. Het idee is ontstaan vanuit de gedachte dat de groepen die voor enkele dagen in het ontmoetingscentrum verblijven, in feite voor enkele dagen samen op-weg-gaan.  De drie zeilen van de driemaster waarop we willen varen zijn: een respectvol en warm onthaal, een hechte gemeenschap en geloof in de Liefde! OPVANG ASIELZOEKERS Toen in de vakantiemaanden van 2009 enkele groepen annuleerden kwam het centrum gedurende een periode vrij. Op dat moment was er een grote nood aan opvangmogelijkheden voor vluchtelingen.  Zo ontstond contact met Fedasil en het Rode Kruis. Dit was een grote verandering maar het gebow bleek er goed voor geschikt.  Voor de bouwbroeders klonk dit vertrouwd: in de eerste jaren van hun bestaan gingen zij immers huizen bouwen voor vluchtelingen; nu kwamen de vluchtelingen naar hen. Sinds begin december 2009 worden er dus in het centrum asielzoekers in de eerste fase van hun procedure opgevangen.  Het Rode Kruis staat met een ploeg professionelen in voor de zorg van de 90 personen: brood, bed, bad en begeleiding. Ongeveer de helft van hen zijn alleenstaanden, de andere helft zijn gezinnen waaronder een 25 kinderen van alle leeftijden.

Vanuit Bouworde Poverello, openen we sinds 7 januari 2010 met een groep van vrijwilligers elke weekdag van 14 tot 17u. in het ‘Boshuis’ een onthaal waar we koffie en frisdrank aanbieden. Ondanks het taal probleem ontstaan er spontane ontmoetingen die voor alle betrokkenen ver-rijkend zijn. We leren elkaar een beetje kennen bij een spel kaarten, dammen, volksspel, tafelvoetbal… Na een tijdje zijn we geen ‘vreemden’ meer voor elkaar. Op deze manier kunnen de problemen, de zorgen, de angsten… van deze mensen niet oplossen maar misschien een beetje helpen dragen. Het is een stukje van zijn leven delen. “Ik was vreemdeling, en gij hebt Mij opgenomen” (Mt. 25,35) proberen we er samen waar te maken! Iedereen, ook mensen van Heusden en omgeving, zijn er trouwens van harte welkom voor een koffie, een babbel of om een handje toe te steken. Met veel dank aan de BOUWORDE voor deze info en foto's

Anno 2017 zetten jaarlijks meer dan 1000 jongeren zich via Bouworde in op een van de 70 verschillende projecten in meer dan 30 landen. 


6 april 1953 – Oprichting door pater Werenfried van Straaten
Paasvakantie 1953 – Eerste bouwkamp in Münster
1957 – de eerste bouwkampen buiten Duitsland
1958 – het eerste bouwkamp naar een ontwikkelingsland – Zaïre (nu Congo)
31 maart 1958 – Bouworde wordt een aparte vzw, los van Oostpriesterhulp
Eind jaren ’60 – trend naar individualisering. Grote homogene groepen maakten plaats voor steeds meer individuele inschrijvingen.
Jaren ’70 – verschuiving naar kleinschaligere projecten
Eind jaren ’80 – Er nemen bijna even veel vrouwen als mannen deel
2001 – de doelgroep wordt expliciet beperkt tot jongeren van 18 tot 30 jaar
2001 – Bouworde start naast de “klassieke” bouwkampen ook met het organiseren van “sociale” en “ecologische” bouwkampen.
2002 - Statuutwijziging van hulpverleningsorganisatie naar vormingsorganisatie.
2003 – Bouworde opnieuw erkend als landelijk georganiseerde jeugdvereniging
2010 – Start volledig nieuwe werking voor 15-17-jarigen