dinsdag 9 mei 2023

Om terug te zien uit H|Z


Onder de bezielende leiding van kapelaan Aechten werd, in de nieuw gebouwde patronaatszaal, toen 1927 /128 het toneelspel ,,Vrede op Aarde" zeven maal opgevoerd.
Van links naar rechts zien we, te beginnen boven: Maria Tielens, onbekend, Eduard Ceyssens, Maria Smeuninx, Edmond Deferme, Henri Truyers, mejuffrouw Frederix, Albert Claes, Pieter Frederix, Felix Smeuninx, Jules Biesmans, Josefien Frederix, Maria Aerts, mejuffrouw Claes, Louis Nulens (St. Jozef), Emma Driessens (O.L. Vrouw), Margriet Timmermans, onbekend, Anthonie Aerts, Anna Beliƫn, Anna Aerts, Bertha Elsen, Louis Moons, Karel Derferme, Giel Vanhoudt, Remi Vanpol, Frans Schoofs en Leopoid Claes. Zittend: Celine Beenaerts, Emma Claes, Maria Claes, Jef Beets, Rosalie Aerts, Rosa Smeyers, Maria Elsen, onbekende jongen, Cecile Nulens, Antonie Vanhoudt, Bertha Vanheel, onbekend rneisje, Albert Maes en Leopold Beenaerts.
Met dank aan de Heemkundige Kring Heusden