woensdag 21 september 2022

Wat betekenen de energiemaatregelen voor jou?

Door de sterke stijging van de energieprijzen heeft de regering een reeks maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen. Een van die maatregelen is om gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk een eenmalige stookoliecheque van 225 euro toe te kennen.

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage eenmalig aanvragen. Online aanvragen worden sneller verwerkt. Het papieren formulier kan je downloaden van de website van de FOD Economie, opvragen bij je leverancier van stookolie of propaan of afhalen aan de onthaalbalie van het Sociaal Huis. Je kan je aanvraag indienen tot 10 januari 2023.

De stookoliecheque is niet de enige maatregel die de regering nam om de koopkracht van alle huishoudens te ondersteunen. Elk gezin dat op 31 maart een elektriciteitscontract bij een energieleverancier had, krijgt automatisch een eenmalige federale verwarmingspremie van 100 euro. De premie nog niet ontvangen? Vraag hem aan via www.economie.fgov.be/
Heb je recht op de jaarlijkse verwarmingstoelage van het Sociaal Verwarmingsfonds (stookoliepremie)? Tot 31 december is er een tussenkomst tot 2000 liter, in plaats van 1500 liter. Heb je al 1500 liter aangekocht? Je kan dan nog dit jaar een bijkomende levering van 500 liter bestellen en je tussenkomst aanvragen bij het Sociaal Huis.

Door de diversiteit aan maatregelen is het niet altijd gemakkelijk om te weten voor welke jij in aanmerking komt. Daarom ontwikkelde de FOD Economie een online vragenlijst waarmee je aan de hand van enkele vragen snel kan nagaan op welke maatregel je aanspraak kan maken. Je vindt de vragenlijst op energiemaatregelen.be.

Zie je door het bos de bomen niet meer of heb je moeite om de eindjes aan elkaar te knopen? Ook in het Sociaal Huis kan je terecht om na te gaan voor welke maatregelen je in aanmerking komt.
Info: Sociaal Huis - 011 45 61 50