maandag 27 mei 2024

SFZ detecteert breuken met artificiële intelligentie


Dank aan Joseph Bams voor verslag & foto's
Deze voormiddag werd er in het Sint Franciscus een nieuwe technologie voorgesteld aan de gezamenlijke pers. De technologie implementeert Artificiële Intelligente voor de automatische detectie van botbreuken. Medisch directeur Steven Pans en staflid radiologie dr P. Meersman gaven een uitleg tot wat de software in staat is. Deze technologie is een hulpmiddel voor de radioloog om sneller en efficiënter te werken. Het ziekenhuis zet deze technologie in om patiënten met ernstige breuken sneller te kunnen helpen op de dienst spoedgevallen.

Automatische detectie van breuken zorgt voor een betere triage. Artificiële Intelligentie of kortweg (A I) wordt in de medische beeldvorming toegepast voor de automatische analyse van medische beelden. De AI-algoritmen kunnen in een zeer korte tijdsspanne medische beelden analyseren en patronen en afwijkingen identificeren.

In het SFZ gebruiken de radiologen deze technologie nu om een eerste screening te doen van de RX beelden van patiënten, die met mogelijke breuken toekomen op de dienst spoedgevallen. De radiologen in het ziekenhuis krijgen immers dagelijks een gigantische stroom aan beelden te verwerken. AI helpt hen om ze beter te managen en om belangrijke informatie sneller op te pikken. Daarom zet he ziekenhuis deze technologie nu in op spoedgevallen. De AI technologie screent de gemaakte RX beelden automatisch op de aanwezigheid van breuken. De software zet vervolgens de beelden van patiënten die dringende medische hulp nodig hebben bovenaan de werklijst. Op die manier kunnen de radiologen deze meteen oppikken en verder analyseren. Zo zorgt deze technologie voor een betere triage op de dienst spoedgevallen en kunnen patiënten met meerdere of ernstige breuken sneller geholpen worden.

AI als hulpmiddel, niet als vervanging.
Hoewel AI algoritmen zeer efficiënt kunnen worden ingezet om de medische beelden te analyseren en patronen en afwijkingen te identificeren, kunnen ze niet hetzelfde niveau van expertise en beoordelingsvermogen bieden als een getrainde radioloog. Daarom wordt deze technologie vooral ingezet om een eerste interpretatie te doen van de beelden en zo een eerste triage te doen. Het is echter nog steeds de radioloog om de beelden te bekijken en te interpreteren en een definitieve diagnose te stellen. De aankoop van deze software heeft tussen de 7000 en 10.000 euro gekost. Deze kost zal niet worden doorgerekend aan de patiënt. "Het Sint Franciscus Ziekenhuis is maar een klein ziekenhuis" zegt de heer Pans " maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe innovatie en technologieën om de patiënt nog beter ten dienste te staan". aldus nog de heer Pans.