vrijdag 30 december 2022

Ruimte voor investeringen in onzekere tijden

Bij het begin van deze legislatuur bundelde onze beleidsploeg haar visie in een concreet meerjarenplan, met oog voor toekomstige uitdagingen en ruimte voor investeringen. Sinds de laatste aanpassing van dat plan in november 2021, werden we samen met de rest van de wereld meegesleurd in een energiecrisis met vergaande economische gevolgen. Vandaag bleek de opmaak van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 een moeilijke evenwichtsoefening, maar dat daagde ons als lokaal bestuur uit om creatief en doordacht te werk te gaan. Het resultaat is een gezond financieel plan, waarin de basisprincipes van het meerjarenplan gehandhaafd blijven.

Exploitatiekosten onder de loep
In een eerste fase werden de exploitatiekosten bestudeerd. Dit zijn alle kosten die we dagdagelijks maken om beleid te voeren. Het gaat dan bijvoorbeeld over de kosten voor het personeel, energie of onderhoud van onze infrastructuur. De werkingsbudgetten werden bekeken en bijgesteld in functie van hun historische uitvoeringspercentages, maar ook de vastleggings- en aanrekeningsgraad van 2022 was leidend om knopen door te hakken. Dankzij deze evaluatie en door jarenlang een zuinig beleid te voeren, is het lokaal bestuur erin geslaagd het exploitatiebudget te ontluchten en de oefening tot een goed einde te brengen.
Loonkosten nemen een belangrijke hap uit het budget van elke organisatie. Als gevolg van de aanhoudende inflatie stijgen de loonkosten over de gehele planperiode met 15% ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Als baanbrekende werkgever wil het lokaal bestuur een aantrekkelijke werkplek blijven en talent vasthouden. Een afslanking van het personeelsbestand is dus zeker niet aan de orde.

Net als haar inwoners en ondernemers, heeft het lokaal bestuur te maken met hoge energieprijzen en prijsstijgingen van andere materialen. Om hogere kosten van diverse nutsvoorzieningen op te vangen, werd het budget van 2022 opgekrikt. Rekening houdend met de opwaartse trend, stijgt het geraamde budget voor elektriciteit en gas over de planperiode met 1.239.408 euro. Uiteraard doet het lokaal bestuur ook wat iedereen thuis doet: zuinig omgaan met energie. Zo worden bijvoorbeeld alle gemeentelijke gebouwen hoogstens tot 19 graden verwarmd en zijn we zuinig met onze openbare verlichting.

Daarbovenop investeert Heusden-Zolder ook in duurzame energie voor de eigen gebouwen om zo de energiekost op middellange termijn nog meer te drukken. In de komende maanden voeren we een energiemonitoring uit. Daaruit moet blijken welke maatregelen nodig zijn om ze energiezuinig of energieneutraal te maken. Het beleid zet ook volop in op energiedelen. Daarmee kan het energieoverschot van onze gebouwen waar veel zonnepanelen liggen, gedeeld worden met eigen gebouwen waar geen hernieuwbare energie is.

De aanpassing van het meerjarenplan houdt ook rekening met de blijvende stijging van de individuele hulpverlening van het Sociaal Huis, wat deels gedekt wordt door inkomende subsidies. De inkomsten uit personenbelasting en onroerende voorheffing stijgen mee met de evolutie van de index. Dit compenseert deels de stijging van de exploitatiekosten.

Ruimte voor investeringen
Als lokaal bestuur willen we niet blijven stilstaan. We voorzien ruimte voor renovaties, nieuwe projecten en openbare werken. Ook de materiaalkosten zijn het afgelopen jaar fel gestegen en dat zorgt ervoor dat lopende projecten een stuk duurder uitvallen. Het beleid analyseerde de huidige investeringsprojecten en stemde die af op een realistische en haalbare uitvoering. Om een financieel evenwicht te bereiken, wordt het leningsvolume licht verhoogd.

De voornaamste investeringen voor 2023 zijn de start van de renovatie van de schachtbok, de afwerking van Sportpark Vrijheid en verschillende riolerings- en fietsprojecten. Het lokaal bestuur blijft dus haar blik op de toekomst richten en investeert in haar inwoners en ambities om zo haar dienstverleningsniveau aan te houden.

Heusden-Zolder is goede leerling
Een studie bij 292 van de 300 Vlaamse besturen toont dat Heusden-Zolder financieel gezond is en dat het lokaal bestuur bij de beste leerlingen in de regio hoort.

De aanpassing van het meerjarenplan is een belangrijke stap om onze ambities waar te maken en kansen te benutten. Het lokaal bestuur ligt goed op koers om ook in de komende jaren financieel gezond te blijven met een duurzaam beleid voor de huidige en volgende generaties.