zaterdag 9 oktober 2021

Interlevensbeschouwelijk platform steunt Mehmet & de moskee

Heusden-Zolder, 9 oktober 2021
Open brief aan de inwoners van Heusden - Zolder

Na de verkiezingen in november 1991 (zwarte zondag) gingen we hier in onze gemeente aan de slag met een “interreligieuze werkgroep”. Ondertussen is de naam gewijzigd: ‘Wij van Heusden-Zolder, Interlevensbeschouwelijk Platform’. Onze werkgroep vertegenwoordigt mensen uit verschillende Islamitische moskeeën, de Alevitische gemeenschap, de rooms-katholieke en evangelische kerk en enkele individuele burgers.
In de loop van de jaren hebben we tal van activiteiten georganiseerd: religieuze initiatieven zoals de Opengebedshuizendag en Vredeswakes, maar ook niet religieuze, zoals een “Stiltekring” en onze Burgerfora, zoals 4 oktober jl. met minister Somers als spreker.

Ook op crisismomenten zoals na 9/11/2001, na de aanslag op Charly Hebdo, en de aanslagen in Brussel, hebben wij oproepen geformuleerd. Op die momenten werd er ook met onze burgemeester overleg gepleegd om op lokaal niveau rust te behouden. Als groep streven wij steeds naar verbinding.
Na de uitzending van het programma ‘Pano’ d
eze week, zijn we in spoed bijeengekomen. Aanleiding was de verdachtmakingen aan het adres van de Sultan Ahmet moskee en meer bepaald haar voorzitter Mehmet Üstün. We hebben naar elkaar geluisterd en de berichten in de pers naast onze eigen info en ervaringen gelegd.

Wij staan perplex bij de mediastorm waar deze moskee en haar voorzitter in terecht zijn gekomen. Want de Sultan Ahmet moskee is reeds vele jaren betrokken bij onze werking. Wij hebben de leidinggevende figuren van deze moskee, en ook de andere religieuze gemeenschappen in onze gemeente trouwens, altijd ervaren als heel loyale bondgenoten: mensen die zoeken naar verstandhouding, samenwerking en goed nabuurschap. Wij denken daarbij aan de oproepen die de Sultan Ahmet moskee en haar voorzitter mede hebben onderschreven bij diverse gelegenheden, zoals ondermeer onze jaarlijkse Vredeswakes.
Wij hebben ervaren dat de leiding van Sultan Ahmet moskee, en haar voorzitter, mensen ter goeder trouw zijn. Zij hebben veel gedaan en doen nog veel voor het goed samenleven in onze gemeente. De facebookpagina van de moskee illustreert dit te overvloede.

Ook na crisismomenten zoals na 9/11, de aanslagen in Parijs en in Brussel, … werden wij nooit geconfronteerd met uitingen van hun kant die zouden kunnen wijzen op moslimfundamentalisme en/of extremisme. Integendeel, bij deze gelegenheden hebben zij telkens samen met ons positieve standpunten ingenomen en verspreid.

Bijzonder hun voorzitter Mehmet Üstun is daarbij altijd positief en verbindend geweest. Nog steeds is hij een man die onze initiatieven sterk ondersteunt, ze promoot binnen zijn gemeenschap, de dialoog opzoekt en bruggen tracht te bouwen, zowel binnen de Turkse gemeenschap als in de bredere samenleving.
Wij kennen Mehmet Üstün als iemand die zich sterk heeft ingezet om vormen van extremisme te voorkomen en te counteren. Na de bomaanslagen in Brussel heeft hij trouwens, in zijn rol als voorzitter van de Moslimexecutieve, mede de basis gelegd van een succesvol programma voor deradicalisering in Vlaanderen.

Omwille van deze ervaringen vinden wij het onaanvaardbaar dat de reputatie van de Sultan Ahmet-moskee en voorzitter Mehmet Üstün fundamenteel beschadigd wordt. Een beschadiging die de hele moslimgemeenschap in onze gemeente en in ons land treft.
Dat juist Mehmet Üstün, die we reeds tientallen jaren ervaren als bruggenbouwer, nu al in bepaalde middens als extremist wordt afgeschilderd, vinden we ongehoord en is koren op de molen van hen die het “goed samenleven in diversiteit” tegenwerken en daarbij moslims viseren.

Wij zijn ervan overtuigd dat wie enigszins vertrouwd is met de mensen en de werking van de Sultan Ahmet moskee en met de heer Mehmet Üstün in het bijzonder, weet dat zij zich inzetten voor het goed samenleven hier in onze gemeente, met openheid naar en respect voor andere mensen en groepen uit andere spirituele tradities en levensovertuigingen.

Wij zijn het in onze groep niet over alles eens, dat hoeft ook niet, en ieder behoud zijn eigenheid. Maar wat wij allemaal onderschrijven is respect voor mensenrechten en de plicht tot nakomen van de rechtstaat met openheid voor diversiteit, gekoppeld aan gelijkwaardigheid. We doen dit in de wetenschap dat democratie en vreedzaam samenleven van elke burger, inzet en kritische zin vraagt. Wij beogen hiermee het algemeen belang.

Namens het Interlevensbeschouwelijk Platform Wij van Heusden-Zolder
9.10.2021
Ward Ceyssens, parochie Heusden-Centrum
Jan Leyssens, parochie Berkenbos
Edgard Vandebroek, parochie Eversel
Willy Van Aelst, parochie Eversel
Jac De bruyn, parochie Zolder
Rita Meynen, parochie Heusden-Centrum
Jonas Slaats, kluisbewoner
Reiner Jurch, Evangelische kerk Johan Melotte, agnost
Tuncai Tasci, Alevieten Limburg
Jamal Elati, Taouba moskee Berkenbos
Erkan Konak, Selimiye moskee Lindeman.
Yusuf Birinci, Sultan Ahmed moskee