zaterdag 30 oktober 2021

HEEMKUNDIGE KRING = JAARBOEK Chirojongens Centrum 2021 (1)

Het was pastoor Leopold Vandenhoudt die bij het begin van de oorlog (1941-1942) uit de patronaatwerking de „Chirojeugd‟ oprichtte, dit ondanks het feit dat alle vrije organisaties door de bezetter verboden waren. Pas gestart met deze groep werd hij in 1943 door het bisdom overgeplaatst als pastoor te Kanne. 

Zijn opvolger, pater Willibertus Duchateau nam met veel enthousiasme en jong dynamisme de taak over. Hij wist in enkele maanden tijd een leiderskring van 20 man en een 250 jongens sterke jeugdgroep rond zich te scharen. Al de lokalen van het patronaat, tot de grote zaal toe, werden ingenomen. Uitbreiding drong zich toen ook op en in 1946 werden de lokalen vergroot dankzij de opbrengsten van twee toneelavonden: “De marmeren bal” en “Nachtwerk op de maan”. Onder invloed van de vrijheidsroes en de opkomende ontspanningsgelegenheden in 1948 stapten echter vele leiders op en de jongeren volgden. 
Ook dat pater Willibertus zich aan het voorbereiden was op het missionarisleven zat er misschien voor iets tussen. Toen zijn afscheid op 12 mei 1949 werd gevierd bestond de groep nog uit enkele jongens van 12 tot 14 jaar en een drietal leiders.
Kapelaan Alfons Troonbeeckx (zie de foto links) nam de bestuurstaak over. In augustus van datzelfde jaar, werd heel Heusden diep geschokt door de verdrinkingsdood op bivak in Lommel van leider Henri Vandebergh en knaap Gerard Driessens. Zo sukkelde men voort maar er kwam geen ledenuitbreiding. Zelfs een ouderavond kon er niets aan veranderen. Het werd zo erg dat men op 8 januari 1950 de zondagse bijeenkomsten voorlopig opschortte. 

Ondertussen werd er gezocht naar nieuwe leiding en op 1 februari begon men opnieuw. In juni telde men al 30 leden. De doorbraak was gezet: 1951 zal het bloeitijdperk inluiden, de groep telt 120 leden, een aantal dat vele jaren zou stand houden. In 1952 worden dan houten barakken aangekocht die afkomstig waren van het onder de oorlog bestaand Baltisch kamp aan de mijn en die na de oorlog gebruikt waren als woning voor de families van wie de hoeves afbrandden tijdens de bevrijding. Ze werden opgebouwd op „De Bos‟, een gemeentelijk terrein aan de Schomstraat dat de parochie in erfpacht kreeg, Heel Heusden heeft eraan meegewerkt. De 3 lokalen werden op 25 mei 1952 plechtig ingewijd. „Het Heem‟ was geboren
In 1953 werd kapelaan Alfons Troonbeeckx aangesteld als rector van het „Het Heem‟ waarvan hij de bezieler was. Er was voor hem een woning gebouwd waar hij ging wonen en er overleed in 1975. Nu ging het hier pijlsnel. Een feestzaal werd gebouwd waarna de houten barakken werden vervangen door gemetselde lokalen. Om dit alles te verwezenlijken werden tweemaal leningen en obligaties uitgeschreven. Ook brachten de regelmatige vodden-, ijzer- en papierslag een mooie duit in het zakje. En niet te vergeten de jaarlijkse grote kermis. In 1965 werd er nogmaals verhuisd. Op initiatief van kapelaan Jozef Goossens werden er nieuwe lokalen opgebouwd aan de Sint-Janskapel en werd het adres Ghoosstraat z/n . 

Vanaf het werkjaar 1985- 1986 kwamen de 6-7-jarige jongens van de in 1981-82 opgerichte gemengde afdeling „Pagadders‟ van de meisjesgroep over en kregen ze de naam „Sloebers‟. De andere afdelingen werden: Speelclub (8-10 jarigen), Rakkers (10-12), Toppers (12-14), Kerels (14-16) en Aspi‟s (16-18). De redenen waarom er een terugval kwam, hetgeen tenslotte leidde tot het einde van de chirojongensafdeling, zijn van velerlei aard zoals meer mogelijkheden tot sporten, een steeds groter aanbod van ontspanningsmogelijkheden (zodat het aantal leiders verminderde) en ook het feit dat de ouders beiden uit werken gingen en de zondagen wilden doorbrengen met heel hun gezin.

Hieronder vind je de gegevens voor het boek te kopen terug.

Het boek kan besteld worden door overschrijving van €15 pas te verkrijgen op rekeningnummer BE 45 7351 1613 8589. of bij Sylvain Huybrechts St Jansblok 93 te 3550 Heusden-Zolder tel. 011/75 94 01.
Boeken worden ook verzonden aan €15 + €6 (totaal €21)

Of je kan de boeken ook aankopen via de volgende punten....
*** Dagbladhandel ""Vera"" Guido Gezellelaan 9 te Heusden centrum
*** Zelfbediening Spar-Aerts Guido Gezellelaan 175 te Heusden-Zolder
*** Voedingswinkel Frans Gijbels Voortstraat Heusden-Zolder
*** En bij alle leden van de Geschied en Heemkundige Kring Heusden
De bestelde boeken kunnen afgehaald worden in de Bibliotheek tot en met 13 november ma - di - wo - do tussen14 - 19 uur vrij - zat tussen10 - 12 uur