vrijdag 27 augustus 2021

Dit is Heusden-Zolder => de St. Jobkerk in Bolderberg


De kerk werd in NEO-ROMAANSE stijl gebouwd met de kruisvorm als richtingbepalende structuur. Plattegrond: vierkante W- toren met flankerend traptorentje, éénbeukig schip met twee traveeën, dwarsbeuk met slechts een travee en koor van een rechte travee met halfronde sluiting, geflankeerd door sacristieën. Bakstenen gebouw met verwerking van arduin. Rondboog vensters en dito portaal.

Ingesnoerd naaldspits op de toren, zadeldaken met leien. Hallenkerk met overwelving door middel van kruisgewelven tussen rondboogvormige gordelbogen; kruisribgewelf boven het koor en halve koepel boven de absis 

 De ramen zijn van brandglas, op ’t koor viermaal drie, giften van families nl. De Villenfagne, Bovy, Palmers en van de E.H.Berx, pastoor. Hoogaltaar in tombe vorm van zwarte graniet 

Omlijsting in Franse steen, drievoudige nis met heiligen. Verguld tabernakel met op de deurtjes de verheerlijkte Christus, mandje met broodjes, Brood des Levens. In het hoogaltaar werden relikwieën ingemetseld van de H. Mantelaren Honoratus, Valerius en anderen. De zijaltaren eveneens in Franse steen. Links : O.L Vrouw. Rechts: St-Job, patroonheilige der kerk
Geschiedenis:
De oudste oorkonden van Bolderberg, toen "Barreberg" genoemd, dateren uit 1154. Voor 1500 moesten de inwoners naar Hasselt om de zondagsmis bij te wonen.
In de 16de eeuw stond er reeds een kapel en de patroonheilige was Sint-Job. In de kapel deden de Minderbroeders van Hasselt geregeld dienst. De kapel werd herbouwd in 1776.
In 1840 werd Bolderberg een zelfstandige parochie. De eerste pastoor was E.H. Bellefontaine, die benoemd werd op 27 juli 1840. In 1873 werd de eerste steen gelegd voor een nieuwe Romaanse kerk. Op 5 december 1876 werd de kerk plechtig ingehuldigd voor openbare diensten, door de Deken van Beringen.

Praktische informatie:

Gelegen in de Sint-Jobstraat
Met dank aan
Marcel Gijbels uit Bolderberg voor al zijn informatie
René Geusen uit Bolderberg Kerkraad Bolderberg
Lambert Reynders voor de foto's
Infokantoor toerisme - Vrunstraat 6 - 3550 Heusden-Zolder - t 011 80 80 88 - f 011 80 80 78 - toerisme@heusden-zolder.be