dinsdag 27 december 2022

""Eén om terug te zien uit H|Z"".


KSA Remersdaal 1962:
I ste rij: Paul Appermont, Tony Dams, Yvan Cleeren, Casemier Elsen, Jozef Bijnens, Willy Huybrechts, Marcel Bijloos.

2 de rij: Roger Reynders, Jan Appermont, Louis Smulders, Johan Meyner, Aaay princen, Sylvain H uybrechts. .....

3 de rij staande: GctstonVandebroek, Gerard Coets, Witly Rogiers, Gilbeft Tiri, Julien Roosen, GastonVeltjen, Frans Jamers, Omer Claes, Jos Bijloos, Guido Leenders, Robrecht Leenders, Gaby Vanclenabele, Fretldy Daems,'Romain Vandebroek. Laatste rij leiders: Willy Maris, Bert Reynders, ...Princen, ...Moons.
Met dank aan de Heemkundige Kring Heusden