donderdag 19 maart 2020

""Eén om terug te zien uit H|Z"".


Chiro Berkenbos uit vervlogen tijden, wel mooie tijden.
Huwelíjk Chiro meisje Greta Baers met Luc Wanten te Berkenbos op 2 juti I975.
We herkennen Rechtstaande: Renilde Chaupin, Els Daemen, Hilde Reynders, Gerda Vanschooren, Gisèle Boutsen, Lea Decabooter, Viviane Vavunechelen' Martine put, Marie-Josée Cloes, Christiane Leyssens, Christiame Veltjen enVera Veltjen.
Met dank aan de Heemkundige Kring Heusden