zondag 1 augustus 2021

Dit is Heusden-Zolder => Welkom in Natuurgebied Bolderberg


  
Natuurgebied Bolderberg heb ik bezocht als je langs Boekt kant op de Weyermanbrug zo het natuurgebied binnen rijd. Dus eigenlijk gezien vanuit de andere kant.

Dit natuurgebied vormt samen met de domeinen Terlaemen, Vogelsanck een natuurlijk landschap met vijvers, moerassen, bossen en graslanden en heide. Een landschapsgebied met een rijk natuur - en cultuurhistorisch verleden.
  
Tot op 2002 waren er op de weyerman geen vijvers, maar de naam en oude dijkjes wezen wel op de vroegere aanwezigheid van vijvers. Om meer kansen te geven aan de libellen en een breed scala aan water en oeverplanten werden opnieuw ondiepe vijvers aangelegd. Rondom de vijvers werden bomen gekapt en de oevers schuin aangelegd. Deze werken hadden meer dan verwacht resultaat want er verschenen de boomkikkers.
  
Mascotte van de wijers
De boomkikker is een kleine toch zeldzame kikkersoort die met behulp van hechtschijfjes op de tenen tussen de begroeiingen klautert. Vermoedelijk kwamen de ""NIEUWE"" kikkers uit een nabijgelegen restpopulatie. Omdat de Limburgs Landschaps vzw de vijvers en de aanpalende vochtige graslanden met houtwallen - dus zowel de voorplantingsplek als het zomerhabitat van de boomkikkers beheert werd het beheer mede op de verreisten van deze kikkers toegespitst.