TOEN / NU

05 jan'19 BLIK--OPENER: TUSSEN GISTEREN EN MORGEN


In de eerste Seniorenkrant Heusden-Zolder van 2019 verschijnt o.a. het artikel “Tussen Gisteren en Morgen”. Hierin geeft Jef Elsen een “terug-blik” op de geschiedenis van de mijnen van Zolder en Beringen. Ook geeft hij een “vooruit-blik” op de beloftevolle nieuwe toekomst van deze mijnterreinen.
RICHIE fleurt ook dit verhaal op met zijn fantasierijke cartoons.
Wie het ganse artikel “Tussen Gisteren en Morgen” wil lezen: klik op de cartoon of KLIK HIER. 
Wie de Seniorenkrant Heusden-Zolder schriftelijk of digitaal wenst te ontvangen,
stuurt een mailtje naar elly.weltjes@heusden-zolder.be of belt naar 011 45 23 34 (voormiddag).
 Voor het lezen van alle verhalen van Jef Elsen, Julien Geelen en cartoonist Richie KLIK HIER.

TOAST LITERAIR op zondag 20 januari
;

Laat je verrassen op deze zondagvoormiddag door de auteurs Jef ELSEN en Julien GEELEN
en door cartoonist RICHIE.
Jef vertelt over zijn jeugd in Zolder en Heusden.
Wie herinnert er zich nog de mensen van toen?
Bekkem Fien?
Koster en broodbesteller Gerard?
Slachter Henri?
Melkboer Fonske Labie?
Buurtwinkel Jules Hendrix?
Groenteboer Ernest Weyens?
Sterke Jef (Henderix)?
Veldwachter Albert Hermans?
E.H. Jan Van Duffel?
Het “Klatermenneke” en zijn broer Pieter-Jan Elsen (eerste Heusdenaar die sneuvelde in WO I)?
Juffrouw Leen van het Domherenhuis?
Het “Café Bij Fonske”?
De “Laan vol volksvermaak” of de Pastoor Paquaylaan met destijds 16 cafés?

Julien laat ons kennis maken met oude Voerense gebruiken en met volksmensen als:
Jetteke van Veurs,
siroopstoker Opa Geelen,
dorpsmetser Matti en met figuren uit de processie als Sint-Janneke en Jezuke.

Hij vertelt ook uit zijn tijd in het College van Hasselt en verklapt ons de bijnamen van de leraars.
RICHIE fleurt de vertellingen op met zijn fantasierijke cartoons.
Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIK HIER.

20 januari 2019  TOEN HIER & DAAR Laat je verrassen op deze zondagvoormiddag door de auteurs Jef ELSEN en Julien GEELEN
en door cartoonist RICHIE.
Jef vertelt over zijn jeugd in Zolder en Heusden.
Wie herinnert er zich nog de mensen van toen?
Bekkem Fien?
Koster en broodbesteller Gerard?
Slachter Henri?
Melkboer Fonske Labie?
Buurtwinkel Jules Hendrix?
Groenteboer Ernest Weyens?
Sterke Jef (Henderix)?
Veldwachter Albert Hermans?
E.H. Jan Van Duffel?
Het “Klatermenneke” en zijn broer Pieter-Jan Elsen (eerste Heusdenaar die sneuvelde in WO I)?
Juffrouw Leen van het Domherenhuis?
Het “Café Bij Fonske”?
De “Laan vol volksvermaak” of de Pastoor Paquaylaan met destijds 16 cafés?

Julien laat ons kennis maken met oude Voerense gebruiken en met volksmensen als:
Jetteke van Veurs,
siroopstoker Opa Geelen,
dorpsmetser Matti en met figuren uit de processie als Sint-Janneke en Jezuke.

Hij vertelt ook uit zijn tijd in het College van Hasselt en verklapt ons de bijnamen van de leraars. RICHIE fleurt de vertellingen op met zijn fantasierijke cartoons.
Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIK HIER.


06 nov'18 Verhaal 23 van Julien Geelen & Jef Elsen met cartoonist Richie


Kopers aan de vleeswarentoog weten vandaag doorgaans niet eens meer van welk dier welk vlees juist afkomstig is. Laat staan dat zij ooit getuige waren van het slachten en het versnijden van een dier. Vroeger maakte het thuis slachten van dieren door onze voorouders onderdeel uit van hun dagelijkse strijd om te overleven. Dieren werden op de boerderij geslacht om de wintervoorraad voedsel op peil te houden. Julien Geelen beschrijft in detail het vetmesten, het slachten en het verwerken tot vlees van varken Bolly. Het werd een bloederig verhaal, niet geschikt voor gevoelige lezers!!! Maar met zijn verhaal, geschreven toen hij 11 j. oud was, bewijst Jef Elsen dat ook in onze streken het vetmesten en het thuis slachten van varkens dagdagelijkse realiteiten waren. Cartoonist Richie drukt de angst van varken Bolly uit om verwerkt te worden tot “tripsop” (Voerens voor bloedworstsoep).
Klik HIER of klik op de cartoon, dan kan je het verhaal “Huisslacht” lezen. Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIK HIER.

30 okt'18 Verhaal 22 van Julien Geelen & Jef Elsen met cartoonist Richie


Onze voorouders sloten niet gemakkelijk een lening af voor het verrichten van noodzakelijke investeringen. Auteur Julien Geelen vertelt hoe zijn grootouders erg bezorgd reageerden toen zijn vader een lening aanging voor het verbouwen van zijn koestal en het bijbouwen van een kalverstal: “Jongen, wat doe je nu? Je gaat failliet! Je gaat failliet, zeg ik je!”.

Een gelijkaardig tafereel herhaalde zich bij de volgende generatie, met een bezorgde vader over de lening van Juliens broer voor het vernieuwen van de melkveestal. En Julien betrapte zichzelf op een bezorgde reactie toen zijn zoon en schoondochter hem vertelden een lening aan te zullen gaan voor het aankopen van een stuk bouwgrond. Ook zijn reactie was toen: “Je gaat failliet!”.
Maar uiteindelijk ging niemand in de familie echt failliet. De vrees om failliet te gaan, werd blijkbaar van generatie op generatie over gedragen … de appel valt niet ver van de boom! Cartoonist Richie brengt dit gezegde maar al te letterlijk in beeld.
Klik HIER OF klik op de cartoon, dan kan je het verhaal “Failliet” lezen.
Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIK HIER.

23 okt'18  Verhaal 21 van Julien Geelen & Jef Elsen met cartoonist Richie“… Van nonk Jeuf mocht ik op de rug van het Ardenner-paard zitten en me goed vasthouden aan de lange manen en de singelriem. Hier is mijn liefde voor paarden ontsproten. De warmte aan mijn blote billen en korte benen in spagaat, de reuk van het paardenzweet en de trage tred van het paard met de klinkende belletjes aan de haam … dat is zen! …”. Dit verhaal van Julien Geelen gaat over het dagelijks leven tijdens zijn jeugd op de boerderij van zijn opa en oma. Bij de dagelijkse routine op de boerderij hoorde ook het (toen nog) handmatig melken van de koeien.

Cartoonist Richie laat de boer zwoegend bandwerk doen om de melk op flessen te trekken.

KlikHIER  OFklik op de cartoon, dan kan je het verhaal “Op de boerderij bij opa en oma” lezen.

Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIK HIER.


16 oktober 2018 Verhaal 20 van Julien Geelen & Jef Elsen met cartoonist Richie


In Oostenrijk en Zwitserland wordt rond deze tijd het vee dat in de zomerperiode in de bergweiden graast met veel feestgedruis op stal gezet. Die traditie wordt rijkelijk gesopt in overvloedig bier en gaat gepaard met culinaire lekkernijen, muziek en dans. Ook bij ons werden vroeger de koeien bij het naderen van de winter voor meerdere maanden op stal gezet. Julien Geelen vertelt over het binnenhalen van het vee of de “viehscheid” bij ons. Bij dat permanent op stal zetten diende het vee te worden “geschoren”. Dat gebruik verleidt Richie tot een guitige cartoon. Tegenwoordig wordt het vee bij ons meestal gestald in ligbox-loopstallen, wat in de zomerperiode een vrije in- en uitloop van het vee naar de weide toelaat. En bij zonnige, droge dagen in de winterperiode kan de veehouder de staldeur openen om de koeien enkele uren buiten de benen te laten strekken en van de frisse lucht te laten genieten. Het permanent voor meerdere maanden op stal zetten van vee gebeurt dus tegenwoordig in onze streken bijna niet meer. 
Klik HIER OF klik op de cartoon, dan kan je het verhaal “Viehscheid” (weidevee binnenhalen) lezen. Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIK HIER.

09 okt'18 Verhaal 19 van Julien Geelen & Jef Elsen met cartoonist RichieVroeger probeerden de leraars hun leerlingen op het “rechte pad” te houden door hen te bedenken met straffen … soms zelfs lijfelijke straffen. Jeugdige leerlingen werden in de hoek geplaatst met ezelsoren op of moesten zittend op hun knieën een paar bakstenen met de beide handen in de hoogte houden. Oudere leerlingen dienden als straf vele keren hetzelfde zinnetje te herschrijven, bv. “Ik moet zwijgen in de klas”. Studenten met een slecht cijfer voor gedrag, waren bevreesd voor de zgn. “strafstudie” op zaterdagnamiddag. Die strafstudie bestond meestal ook uit het gedurende enkele uren schrijfwerk van steeds weer datzelfde vervelende zinnetje met een “opvoedkundige boodschap”. Maar soms werden ook originele straffen uitgedeeld. Julien Geelen en Jef Elsen waren doorgaans “brave” leerlingen. Maar toch werden beiden ooit bedacht met een “strafstudie”. Daarover gaat dit verhaal, dat door cartoonist Richie werd voorzien van een originele cartoon.

 Klik HIER OF klik op de cartoon, dan kan je het verhaal “Strafstudie” lezen.
Of KLIK HIER om alle verhalen te lezen. 

02 okt'18  Verhaal 18 van Julien Geelen & Jef Elsen met cartoonist Richie


Een oud studentikoos gebruik is de leraars te “vereren” met een spot- of bijnaam … de ene al origineler dan de andere. Julien Geelen heeft het in dit verhaal over de bijnamen van de leraars aan het Sint-Jozefscollege te Hasselt en Jef Elsen over de spotnamen van de leraars aan het Sint-Jozefscollege te Beringen.

Julien Geelen somt vlotjes de bijnaam en de échte naam op van een veertiental leraars en vraagt aan de lezers van “Nieuws Heusden-Zolder” hem te helpen bij zijn zoektocht naar de échte naam van een viertal leraars, waarvan hij alleen de bijnaam kent. Jef Elsen moet dieper in zijn geheugen graven om zich nog enkele bijnamen van leraars te herinneren.
Wellicht heeft hij onbewust die overbodige ballast uit zijn geheugen gewist?
Hij vindt het geven van bijnamen aan leraars een gebruik dat van weinig originaliteit getuigt en stoort zich in het bijzonder aan het pestgedrag van leerlingen die aan elkaar spotnamen geven om elkaar te kleineren. Cartoonist Richie ontwierp een origineel eindexamen: verbind de juiste bijnaam met de juiste naam. De leerling heeft het er duidelijk moeilijk mee.
Klik HIER OF klik op de cartoon, dan kan je het verhaal “Bijnamen en Straatnamen” lezen. Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIK HIER.

Verhaal 16 van Julien Geelen & Jef Elsen met cartoonist Richie 

In onze jeugd waren de middelbare scholen erg dun gezaaid. Om te vermijden dat dagelijks verre afstanden dienden afgelegd naar en van de onderwijsinstelling, verkozen nogal wat ouders om hun kinderen op internaat te sturen. Zo kwam Julien Geelen terecht als interne in het Sint-Jozefscollege te Hasselt, op zo’n 55 km van zijn woonplaats. Voor Julien liep het spijtig genoeg al mis bij de inschrijving in het college. In de plaats van zich daarvoor in het college aan te melden, boden zijn vader en hij zich per vergissing aan in het eerste grote gebouw langs de Guffenslaan … het moederhuis! De eerste dagen in het college kwam er niet veel terecht van slapen. Hij werd verteerd door eenzaamheid en verlatenheid en uit zijn slaap gehouden door het oorverdovend lawaai van Hasseltkermis langs de Guffenslaan. Maar stilaan raakte hij gewend aan zijn nieuwe leefomgeving. Tijd dus om te studeren … en ook om af en toe wat kattenkwaad uit te halen. Nu nog verkneukelt hij er zich over dat de leraars nooit hebben kunnen achterhalen wie die wansmakelijke “bouletten” door het geopende raam van de eetzaal heeft gekatapulteerd.

Cartoonist Richie liet zijn verbeelding weer eens werken en brengt de nieuwe sport “bouletten katapulteren” in beeld. Herkennen wij in een van de kwajongens Julien op jeugdige leeftijd?

Klik HIER OF klik op de cartoon, dan kan je het verhaal “Aanmelding” lezen.
Of lees via deze link al de verhalen van ""Tijd van Toen"".

11 september 2018  Verhaal 15 van Julien Geelen & Jef Elsen met cartoonist Richie
    De “werkdag” van leerlingen startte vroeger al erg vroeg, want ’s morgens moesten ze eerst nog naar de mis in de parochiekerk. En na de schooltijd diende thuis ook dikwijls nog een helpend handje toegestoken op de boerderij. Julien Geelen vertelt over zijn schooltijd in het lager onderwijs. De zes leerjaren van het lager onderwijs werden in zijn kleine dorp beredderd door één schooljuf: juf Vrancken. Dat die juf niet altijd de orde wist te handhaven met haar 25 à 35 leerlingen, spreekt voor zich. Soms rolden de leerlingen zelfs vechtend over de grond en moest de juf letterlijk optreden als “scheids-rechter” om de vechtersbaasjes van elkaar te scheiden. Cartoonist Richie brengt de vechtende bengels in beeld, samen met de vermanende juf.
 Klik HIER OF klik op de cartoon, dan kan je het verhaal “Lagere School” lezen.
 Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIK HIER.

04 sept'18  Verhaal 14 van Julien Geelen & Jef Elsen met cartoonist Richie


Als een jonge veeboer vroeger trouwde en “op zijn eigen” ging beginnen, kreeg hij als huwelijksuitzet een kleine veestapel mee. Julien Geelen vertelt over de huwelijksuitzet voor zijn nonkel Willy en zijn (toekomstige) tante Loewies. Dat geschenk bestond uit een mix van een dertigtal jonge en oudere koeien. Het was een hels avontuur om die veestapel, langs vlot berijdbare wegen maar ook langs kronkelige veldpaden, verhuisd te krijgen naar de 10 à 11 km verder gelegen boerderij. Daarvoor werden alle familieleden, de buren en alle “vrijers” opgetrommeld. Die deden hun best, maar de veestapel liet zich niet zo gemakkelijk dirigeren … Ook cartoonist Richie wilde graag een helpend handje toesteken. Hij vond een nieuw verkeersteken uit voor het aanduiden van een voorrangsweg voor koeien!
 Klik HIER OF klik op de cartoon, dan kan je het verhaal “Trouwen en Boeren” lezen.
 Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIK HIER.

28 augustus 18 Verhaal 13 van Julien Geelen & Jef Elsen met cartoonist Richie 


Vandaag is vogels vangen illegaal en ten strengste verboden bij wet. Maar een halve eeuw geleden, was het vangen van vogels nog een wijd verspreide “volkssport”. Vooral tijdens de vogeltrek in de herfst en tijdens de koude vriesdagen in de winter, moesten hongerige vogels extra opletten voor verdekt opgestelde vogelvangers. Julien Geelen vertelt over zijn buurman, een echte “specialist” in het vangen van vogels. Die buurman wist ook een portie “gebraden mus met champignons” ten zeerste te waarderen. Samen met zijn zus, bedacht Julien zelf ook een vangstrategie om mussen van hun vrijheid te beroven. Maar soms gebeurt de uitvoering niet correct volgens het plan. Dit wordt dus een “wreed” verhaal … Gelukkig vrolijkt cartoonist Richie het verhaal op met een prettige cartoon.

Klik HIER OF klik op de cartoon, dan kan je het verhaal “Buurman vangt vogels” lezen.
Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIK HIER.

  21 augustus 2018 Verhaal 12  van Julien Geelen & Jef Elsen met cartoonist Richie

    www.nieuwsheusdenzolder.be/files/21aug18verhaal12tijdvantoen.pdf
Vandaag kunnen we vlotjes en draadloos met elkaar “kletsen” door gebruik te maken van de modernste elektronische snufjes. Dat was ooit anders. Pas na WO II deed een vaste telefoon zijn intrede in een nog beperkt aantal gezinnen. In de beginperiode had het telefoontoestel geen kiesschijf. Men belde immers naar de telefooncentrale, die de verbinding met het gevraagde telefoontoestel tot stand bracht door een aantal stekkers in de juiste nummergaatjes te stoppen. Julien Geelen brengt een verhaal over de intrede van de telefoon in het gezin van zijn grootouders en de toen nog ongehuwde nonkels en tantes. Cartoonist Richie voorziet ook dit verhaal van een passende cartoon.
Klik HIER OF klik op de cartoon, dan kan je het verhaal “De Telefoon” lezen.
Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIK HIER.

14 aug'18 Verhaal 11 van Julien Geelen & Jef Elsen met cartoonist Richie

 
Dit worden “zatte” verhalen. Het verhaal van Julien Geelen gaat over Matti, de dorpsmetser. Hij was een uitstekend vakman. Tijdens de vijftiger en de zestiger jaren, trok hij zowat driekwart van alle stenen bijgebouwen, garages, varkensstalletjes en boerentoiletten op in de Voerstreek. Maar zijn drankverslaving werd hem fataal. Zijn goed hart overleefde zijn kapotte lever helaas niet. In het verhaal “Ik lust geen pilsje …” beschrijft Jef Elsen een aantal voorvallen tijdens zijn jeugd die zijn grote afkeer voor drankmisbruik verklaren. In het verhaal “De laan vol volksvermaak” zit Ludo Krawinkel bij Jef Elsen op de praatstoel over de “gouden periode” van de Pastoor Paquaylaan, met welgeteld 16 cafés. Cartoonist Richie voorziet de “zatte” verhalen van “zatte” cartoons. 

Klik HIER of klik op de cartoon, dan kan je het verhaal “Matti, de dorpsmetser” lezen.
Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIK HIER.


07 aug. 18 Verhaal 10 van Julien Geelen & Jef Elsen met cartoonist Richie
Julien Geelen beschrijft in detail de “broonk” (processie) tijdens zijn jeugd in zijn dorp. Een ganse schare deelnemers nam verkleed deel aan deze manifestatie, waarvoor het ganse dorp in rep en roer stond. De processie eindigde op het middaguur aan het rustaltaar bij de commanderie van Sint-Pieters-Voeren. Het verhaal van Julien roept bij Jef Elsen herinneringen op aan zijn deelname aan de processie in Boekt, verkleed als “Sint-Janneke”, met een schapenvel rond de schouders en met een lange stok met kruis in de hand.

Cartoonist Richie laat de harmonie tijdens de processie letterlijke noten blazen. Hopelijk dient een paraplu niet alleen om beschutting te zoeken tegen geblazen noten, maar ook nog eens om gezellig onder te schuilen bij een weldadige en lang verwachte, plenzende regenbui.

KlikHIER  OFklik op de cartoon, dan kan je het verhaal “De Processie” lezen.
Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIK HIER.


31 juli 2018 Verhaal 9 van Julien Geelen & Jef Elsen met cartoonist Richie

    
Als telg van een stroopstokersfamilie uit Voeren, houdt Julien Geelen van originele, ambachtelijk gemaakte stroop. Echte stroop wordt gestookt van een mengsel van appelen en peren. En alléén van appelen en peren, zonder het toevoegen van allerlei andere ingrediënten als: suikers, zoetstoffen, bewaarmiddelen, kleurstoffen, suikerbietensap, vijgen, dadels, abrikozen, ... Van 800 kg appelen en peren wordt 100 kg ambachtelijke stroop gemaakt. De industrie gebruikt nauwelijks 400 kg fruit voor het stoken van 100 kg industriële stroop. Julien haalt herinneringen op aan het stroopstoken samen met zijn opa. Ambachtelijk stroopstoken vergt veel kennis en kunde … en nog meer geduld.


Cartoonist Richie promoot een nieuw smeermiddel voor de fietsketting van wielrenners: “Stroop uit Voeren” van de “Voerense Strooptrappers”. Dit wondermiddel levert meer dan een seconde winst op bij het tijdrijden!
Klik HIER  OF klik op de cartoon, dan kan je het verhaal “Stroopstoken” lezen.
Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIK HIER.


Verhaal 8 van Julien Geelen & Jef Elsen met cartoonist Richie


In de Voerstreek rest er nu nog één enkele stroopstokerij.
Vroeger was stroopstoken een ruim verspreide ambachtelijke bezigheid in Haspengouw en Voeren. De stroopstokers gebruikten voor het stoken van hun stroopketels meestal hout en boomstronken van verwijderde hoogstamfruitbomen. Julien Geelen haalt herinneringen op aan de zware karwei van het verwijderen van de boomstronken. Hierbij kwam veel mankracht kijken. Jef Elsen maakt duidelijk dat in de Kempen zuiniger werd omgegaan met mankracht . In het begin van vorige eeuw werden zelfs drie octrooien aangevraagd voor zgn. “boomstam-verwijderaars”.
Het verhaal inspireerde cartoonist Richie tot een romantische, “stroperige” cartoon. Klik HIER OF klik op de cartoon, dan kan je het verhaal “Hout Halen” lezen. Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIK HIER.


17 juli'18 Verhaal 7 van Julien Geelen & Jef Elsen met cartoonist Richie

Julien Geelen zit vandaag op de praatstoel. In een kort bestek, leert hij ons vele nieuwe dingen. Wat is “ne sjolk” (Voerens voor een schort)? Wat is een “pink”? Wat is een “zuiger”? Welk voorbehoedsmiddel gebruikten de boeren bij hun jonge stiertjes? Maar ook nu waarschuwt Julien de argeloze wandelaars. Ga nooit in een weide waar een stier over “zijn” kudde waakt. Deze waarschuwing geldt niet alleen voor het binnenland, maar ook voor het buitenland. Want overal beschermen dolgedraaide stieren op gevaar van het eigen lijfsbehoud “hun” kudde agressief tegen eventuele indringers. Cartoonist Richie kan het niet laten om met “ne sjolk” (schort) voor stierenvechter te gaan spelen. Jef Elsen kijkt monkelend toe en verzorgt met plezier de redactie van dit verhaal.
Klik HIER OF klik op de cartoon, dan kan je het verhaal “Ne sjolk” lezen.
Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIK HIER.


10 juli '18  Verhaal 6 van Julien Geelen & Jef Elsen met cartoonist Richie  

 Vanuit eigen ervaring, waarschuwt Julien Geelen alle zgn. “dierenliefhebbers” om niet al te vertrouwelijk met hun dieren om te gaan. Want elk dier heeft wel ergens iets “onberekenbaars”. Tijdens deze vakantie mogen argeloze wandelaars zich zeker nooit wagen in een weide waar een stier waakt over “zijn” kudde. Zelfs ervaren boeren worden wel eens verrast door het agressief gedrag van hun stier. Dat ondervond de vader van Julien die door een razende stier het ziekenhuis werd ingestampt.

Cartoonist Richie brengt een bezoekje aan de  zieke met een tuil bloemen en slaat een nagel in het gipsverband om het bord “Spoedig Herstel” op te hangen. Jef Elsen maakt het onderscheid duidelijk tussen een stier en een os … zonder daarbij in bloederige details te vervallen.

Klik  HIER  OF klik op de cartoon, dan kan je het verhaal “De Stier” lezen.

Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIKHIER.

03 juli'18 Verhaal 5 van Julien Geelen & Jef Elsen met cartoonist Richie

Julien Geelen en Jef Elsen verkeren al in vakantiestemming. Zij bezoeken samen met ons het piepkleine kruidenierswinkeltje van Jetteke in Veurs (Sint-Martens-Voeren). Julien kent Jetteke al vanuit zijn jeugd, toen Jetteke van deur tot deur bestellingen ging opnemen voor de winkel in koloniale waren van haar ouders. Het kruidenierswinkeltje van Jetteke is ondertussen Voerens erfgoed. Ook al is Jetteke de 80 j. gepasseerd, je kan in haar winkeltje nog steeds terecht voor lekkere Voerense Bölkes (kruidensnoepjes), ambachtelijke appel- en perenstroop en de Voerense sleedoornjenever “Voerensdröpke”.
De tijd staat echter ook voor Jetteke niet stil. Achter haar winkeltje startte haar zoon en schoondochter, na grondige restauratie van de ouderlijke vakwerkhoeve, met het luxueuze gastenverblijf “De Veurzerbron”.

Richie voegt een cartoon toe en laat ons meegenieten van het “Voerensdröpke met sleekrieke”. Richie leert zelfs Voerens !
Klik HIER OF klik op de cartoon, dan kan je het verhaal “Jetteke” lezen.
Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIK HIER.


26 juni'18  Verhaal 4 van Julien Geelen & Jef Elsen met cartoonist Richie


Tijdens onze jeugd waren konijnen de vertrouwde bewoners van bosrijke omgevingen. In sommige streken vormden zij zelfs een echte plaag. Zij toonden overdadig hun graafkunsten en smulden gretig van de malse groenten in de tuinen.

Julien Geelen verklapt hoe zijn vader hem de “kunst” leerde van het vangen van konijnen met een strop. Ook nam hij deel aan een konijnenjacht met een fret. Gaia zou dit nu aanklagen als dierenmishandeling !

Jef Elsen beschrijft de konijnenplaag in de jaren ’70. Maar door de konijnenziekte in het begin van de jaren ’80, zijn de konijnen in onze streken al decennia geleden zo goed als verdwenen. Nu hebben we last van een overbevolking van everzwijnen.

Richie voegt een cartoon toe met Julien als leerling-stroper.
Klik HIER OF klik op de cartoon, dan kan je het verhaal “Konijnen in de natuur” lezen.
Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIK HIER.


19 juni '18  Verhaal 3 van Julien Geelen, Jef Elsen en  cartoonist Richie
De naam Quetelet overleeft de geschiedenis als ontwerper van de zgn. “Quetelet-index”, beter gekend als de Body Mass Index (BMI). Deze index is gebaseerd op de lengte en het gewicht van een persoon.
Maar de verdiensten van de eminente wiskundige Adolphe Quetelet (1796-1874) zijn veel ruimer. Hij introduceerde de kansberekening in de sociale wetenschappen. Hij was ook sterrenkundige en de eerste directeur van de Koninklijke Sterrenwacht van België. Hij lag aan de grondslag van de weersvoorspellingen door het KMI en organiseerde in 1846 een eerste moderne volkstelling.
Hij probeerde ook de boeren te helpen door een formule te bedenken om op basis van enkele afmetingen van een koe het “gewicht op voet” te schatten. De koeien hoefden daardoor niet op een weegschaal te worden gezet.

Hierover schreven Julien Geelen en Jef Elsen het verhaal “Quetelet en de Koeien”.
Cartoonist Richie probeert de Quetelet-methode voor koeien ook toe te passen op een flink gezette boerin.

Klik  HIER  OF klik op de cartoon, dan kan je het verhaal “Quetelet en de Koeien” lezen.

Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIK HIER.


12 juni '18 Verhaal 2 van Julien Geelen, Jef Elsen en cartoonist Richie


Julien Geelen en Jef Elsen voeren ons met hun verhaal “Het Huuske” terug naar de tijd van toen.

Toen de pampers nog geen groot commercieel succes waren en de “kinnekes” (baby’s) nog rondliepen in katoenen luiers. En toen supersoft WC-papier nog niet werd gebruikt, maar repen gazettenpapier de dienst uitmaakten in het “huuske” (huske, huisje of WC).
En toen men nog rustig de krant kon lezen … of mediteren in het kleinste kamertje met de “deur-met-een-hartje”.
WC-bezoek kan ook nuttig zijn, zo bewijst het verhaal!

De auteurs inspireerden cartoonist Richie in ieder geval tot het tekenen van een plezante cartoon.
Klik HIER OF klik op de cartoon, dan kan je het verhaal “Het Huuske” lezen.
Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIK HIER.


05 juni '18 Verhaal 1 van Julien Geelen, Jef Elsen en cartoonist Richie


Julien Geelen, Jef Elsen en cartoonist Richie zijn generatiegenoten. De schrijvers Julien Geelen en Jef Elsen vullen elkaar goed aan. Julien Geelen bracht zijn jeugd door in Sint-Pieters-Voeren, maar woont al sinds 1974 in Zolder. Hij gaat nog regelmatig op bezoek in Voeren en is er natuurgids.

Jef Elsen is een geboren Heusden-Zolderaar, met een vader van Heusden en een moeder van Zolder. Maar als gewezen directeur van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren, is hij ook goed vertrouwd met Voeren.

Ook voor deze reeks van “De Tijd van Toen”, kunnen zij beroep doen op de beeldrijke samenwerking met cartoonist Richie. Richie is afkomstig van Heusden, maar woont al vele jaren in Zolder. Dit voorspelt dus een boeiende en creatieve samenwerking te worden.

Het eerste verhaal gaat over een oud landbouwkundig werktuig: de zeis. Richie voegt een leuke cartoon toe.

Hier kan je alles nalezen OF klik op de cartoon, dan kan je het verhaal “De Zeis, een oud werktuig” lezen.

Cartoonist Richie (Richard Demot) en schrijver Jef Elsen plaatsen regelmatig cartoons en artikels in de “Seniorenkrant van HeusdenZolder” over het verleden en over allerlei actuele onderwerpen. Wij vonden hen bereid om ook samen te werken voor Nieuws Heusden-Zolder. Samen zullen zij ons in de vakantieperiode verrassen met artikels en cartoons over de “Tijd van Toen”. Bij de voorbereiding stootten beiden op een grote verrassing over hun eigen verleden. Zij delen nl. dezelfde overgrootvader: Vienke Elsen (1846-1923). Zij weten niet met zekerheid of zij hun schrijf- en tekentalent van hem hebben geërfd.
Hier kan je alles nalezen: https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09 mrt'18 Cartoon & Limerick 53 van cartoonist Richie en Jef Elsen

Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html


06 maart'18 Cartoon & Limerick 52 van cartoonist Richie en Jef Elsen 

Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

02 ma '18 Cartoon & Limerick 51 van cartoonist Richie en Jef Elsen 

Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html


27 febr'18 Cartoon & Limerick 50 van cartoonist Richie en Jef Elsen


Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

23 febr.'18 Cartoon & Limerick 49 van cartoonist Richie en Jef Elsen 

Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

20 febr.'18 Cartoon & Limerick 48 van cartoonist Richie en Jef Elsen 

Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

16 febr.'18 Cartoon & Limerick 47 van cartoonist Richie en Jef Elsen


Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html


13 feb'18 Cartoon & Limerick 46 van cartoonist Richie en Jef Elsen

Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html 


09 febr'18 Cartoon & Limerick 45 van cartoonist Richie en Jef Elsen 

Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html


06 febr'18 Cartoon & Limerick 44 van cartoonist Richie en Jef Elsen 

Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html


30 jan'18 Cartoon & Limerick 43 van cartoonist Richie en Jef Elsen 

Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

Cartoon & Limerick 42 van cartoonist Richie en Jef Elsen 


Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html


23 jan'18 Cartoon & Limerick 41 van cartoonist Richie en Jef ElsenKijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html
 Cartoon & Limerick 40 van cartoonist Richie en Jef Elsen 


Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html19 jan'18 Cartoon & Limerick 39 van cartoonist Richie en Jef Elsen

 
Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html


16 jan'18 Cartoon & Limerick 38 van cartoonist Richie en Jef Elsen


Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html 


12 jan'18 Cartoon & Limerick 37 van cartoonist Richie en Jef Elsen 

Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

09 jan'18 Cartoon & Limerick 36 van cartoonist Richie en Jef ElsenKijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html 

Cartoon & Limerick 35 van cartoonist Richie en Jef Elsen 

Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

02 jan'18 Cartoon & Limerick 34 van cartoonist Richie en Jef Elsen Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen 
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

29 dec'17 Cartoon & Limerick 33 van cartoonist Richie en Jef Elsen 


Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html 


26 dec'17 Cartoon & Limerick 32 van cartoonist Richie en Jef Elsen 

 
Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

22 dec'17 Cartoon & Limerick 31 van cartoonist Richie en Jef Elsen 

Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen 
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

19 dec'17  Cartoon & Limerick 30 van cartoonist Richie en Jef Elsen


Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html 

Cartoon & Limerick 29 van cartoonist Richie en Jef Elsen 

 
Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

Cartoon & Limerick 28 van cartoonist Richie en Jef Elsen 


Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html
Cartoon & Limerick 27 van cartoonist Richie en Jef Elsen 

Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

05 dec'17 Cartoon & Limerick 26 van cartoonist Richie en Jef Elsen 


Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html
01 de'17 Cartoon & Limerick 25 van cartoonist Richie en Jef Elsen 

 
Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen 
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html 


28 nov'17 Cartoon & Limerick 24 van cartoonist Richie en Jef Elsen 

 
Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html 

Cartoon & Limerick 23 van cartoonist Richie en Jef Elsen 


Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html


21 nov'17 Cartoon & Limerick 22 van cartoonist Richie en Jef Elsen


Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

17 nov'17 Cartoon & Limerick 21 van cartoonist Richie en Jef Elsen

Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html


14 nov'17 Cartoon & Limerick 20 van cartoonist Richie en Jef Elsen 

 

Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

10 nov'17 Cartoon & Limerick 19 van cartoonist Richie en Jef Elsen

Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

07 nov.'17 Cartoon & Limerick 18 van cartoonist Richie en Jef Elsen

Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen 
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html


03 nov.'17 Cartoon & Limerick 17 van cartoonist Richie en Jef Elsen


Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

31 okt'17 Cartoon & Limerick 16 van cartoonist Richie en Jef Elsen

 
Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html
27 okt'17 Cartoon & Limerick 15 van cartoonist Richie en Jef Elsen Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html


24 oktober ' 17 Cartoon & Limerick 14 van cartoonist Richie en Jef Elsen 

 
Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html


20 okt'17 Cartoon & Limerick 13 van cartoonist Richie en Jef Elsen
Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

17 okt'17 Cartoon & Limerick 12 van cartoonist Richie en Jef Elsen 

 
Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen

https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

13 okt'17 Cartoon & Limerick 11 van cartoonist Richie en Jef Elsen 

Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html10 okt'17 Cartoon & Limerick 10 van cartoonist Richie en Jef Elsen 
Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
 
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html


06 okt'17 Cartoon & Limerick 9 van cartoonist Richie en Jef Elsen
Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

03 okt'17 Cartoon & Limerick 8 van cartoonist Richie en Jef Elsen 

 
Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html


29 sept'17 Cartoon & Limerick 7 van cartoonist Richie en Jef Elsen 

Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen:
 
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

26 sept'17 Cartoon & Limerick 6 van cartoonist Richie en Jef Elsen  
Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

22 sept.'17 Cartoon & Limerick 5 van cartoonist Richie en Jef Elsen

Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html


19 september 17 Cartoon & Limerick 4 van cartoonist Richie en Jef Elsen  

Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen:
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html


15 sept'17 Cartoon & Limerick 3 van cartoonist Richie en Jef ElsenKijk voor meer cartoons, limericks en teksten van Richie en Jef Elsen:
https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

Cartoon & Limerick
Richie & Jef Elsen

 Een wilde wildcrosser uit Heusden
 wist waar de agenten rondneusden.
 Hij gaf steeds volle gas waar geen politie was.
 Toen crashte hij wild … met gekneusden.


Kijk voor meer cartoons, limericks en teksten van cartoonist Richie en Jef Elsen op: 

https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html05 sept'17 “DE TIJD VAN TOEN”. Het 19de verhaal door Jef Elsen & cartoonist Richie
In dit negentiende en (voorlopig) laatste artikel in de reeks “De Tijd van Toen”, maken Jef Elsen en cartoonist Richie een selfie over het creatief bezig zijn in de provincie Limburg. Zij brengen gedichten, schilderijtjes en een cartoon.

Cartoonist Richie start binnen enkele dagen op Nieuws Heusden-Zolder een tweede reeks op in “De Tijd van Toen”, met cartoons en limericks over sport. Af en toe waagt ook Jef Elsen zich aan een limerick. Hij staat ook in voor de lay-out en de redactie.

 Hier kan je alles nalezen: https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html
Of klik op bijgevoegde link, dan kan je het negentiende artikel lezen over “Puur Cultuur”.
(KLIK HIER 19de verhaal ""Puur Cultuur)


  01 sept'17 “DE TIJD VAN TOEN”.  Het 18de verhaal door Jef Elsen  &  cartoonist Richie
In het achttiende verhaal schetst Jef Elsen de evolutie tijdens de voorbije halve eeuw van de schrijftechniek: van “Lei en Griffel … tot Tablet en Styluspen”. Cartoonist Richie heeft pijnlijke pinken!? Gebruikt hij die pinken bij het tekenen van zijn vele cartoons?

Hier kan je alles nalezen: https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html
Of klik op bijgevoegde link, dan kan je het achttiende verhaal lezen over “Van lei en griffel …”
(KLIK HIER 18de verhaal ""Lei en Griffel)


29 aug'17 “DE TIJD VAN TOEN”.  Het 17de verhaal door Jef Elsen  &  cartoonist Richie 

“… Het kasteel Meylandt heeft me altijd geboeid. Het kasteel was oorspronkelijk een groot landhuis, dat voor het eerst wordt vermeld in 1385 als het ‘Hof ter Boeckt’. Een groot gedeelte van het huidige Boekt behoorde immers tot het domein. In 1715 kwam het landgoed in handen van de familie de Theux, die het verbouwt tot een kasteel. …”.

Zo begint het verhaal van Jef Elsen over het domein Meylandt. Hij vertelt ook over de nieuwe bestemmingen die Meylandt kreeg in de loop der tijden en eindigt met de actualiteit van vandaag. Cartoonist Richie is verlekkerd op een ijsje uit de ijskelder van Meylandt.

Hier kan je alles nalezen:  https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html
Of klik op bijgevoegde link, dan kan je het zeventiende verhaal lezen over “Het Kasteel Meylandt”.
(“Kasteel Meylandt een boeiend domein” kan je HIER lezen)


25 aug'17 “DE TIJD VAN TOEN”.  Het 16de verhaal door Jef Elsen  &  cartoonist Richie

 
Een halve eeuw geleden was een eigen auto voor velen nog een onbereikbare wensdroom. Jef Elsen vertelt over de belevenissen met zijn twee eerste auto’s: een witte, minuscule Sunbeam Imp en een sportieve, knalrode Ford Capri. De vraag is aan welke wagen hij het meeste plezier beleefde. Cartoonist Richie amuseert zich met de vertwijfelde uitroep dat de motor van de Imp is gestolen!

Hier kan je alles nalezen:https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html  
Of klik op bijgevoegde link, dan kan je het zestiende verhaal lezen over “De Imp en de Capri”.
  (“De Imp en de Capri” kan je HIER lezen)

  22 aug'17 “DE TIJD VAN TOEN”. Het 15de verhaal door Jef Elsen & cartoonist Richie

Tijdens de jaren ’50 en ’60 van vorige eeuw, was de Pastoor Paquaylaan van heinde en verre gekend als uitgangsbuurt. De laan telde op een bepaald moment een 16-tal cafés. Te starten vanaf de Kleuterweg lagen die allemaal aan de linkerkant. Eerst had je de Astoria (Duivenlokaal Poelmans) en dan kwamen: Nieuw Limburg, Bij Biesmans, Café Monaco, Olympia, Café Mimosa, Café Konijnenpijp, Oud Limburg, De Bologna, Café Derby, Café Romantic, Café Bij Boeykens, Café Bervoets, Sportcafé Sporthal, Café René Vannut  en Ontmoetingscentrum Ons Huis.

In het artikel “De laan vol volksvermaak” krijgt Jef Elsen dorpsgenoot Ludo Krawinkel op de praatstoel over de Pastoor Paquaylaan. Richie zorgt voor een aangepaste cartoon.

Of klik op bijgevoegde link, dan kan je het vijftiende verhaal lezen over “De laan vol volksvermaak”.
  (“De laan vol volksvermaak” kan je HIER lezen)


18 aug'17 “DE TIJD VAN TOEN”.    Het 14de verhaal door Jef Elsen  &  cartoonist Richie 

“…Toen de mijn van Zolder in 1955 zijn 25-jarig bestaan vierde met een opendeurdag, was ik ook van de partij. Mijn vader werkte immers als bovengronds arbeider op het ‘blokkenperk’ van deze mijn. Dit was voor mij de eerste en de enige keer dat ik de vroegere mijnsite van Zolder in werking kon bezoeken …

”. In het verhaal “Tussen Gisteren en Morgen” vertelt Jef Elsen over het verleden en de toekomst van de gewezen mijnsites van Zolder- en Beringen-Mijn. Cartoonist Richie is gul met maar liefst drie schitterende cartoons bij dit verhaal.

Hier kan je alles nalezen:
Of klik op bijgevoegde link, https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html
dan kan je het veertiende verhaal lezen over “Tussen gisteren en morgen”.
  (Tijd van Toen verhaal 14 ""Tussen gisteren en morgen"" Klik HIER)


15 aug'17 ""Tijd van Toen"" Verhaal 13 van Jef Elsen en cartoonist Richie 

 

“… Als student in de sociologie, kreeg ik les van prof. dr. Frans Van Mechelen, de latere minister van cultuur en pionier van de culturele centra. Wij dienden voor hem een inventaris op te stellen van de aanwezige culturele infrastructuur in onze woongemeente. Zo werd ik op jonge leeftijd aangetrokken door het nieuwe en pluralistische idee ‘cultureel centrum’…”.
Jef Elsen vertelt zijn persoonlijk verhaal over een halve eeuw culturele centra. Hij beschrijft de perikelen bij de start van het Cultureel Centrum Zolder en speelt in op de actualiteit: het vertrek van CC Muze naar het mijnterrein. Het werd een extra lang verhaal: waar het hart van vol is, loopt de mond immers van over. Richie serveert een verjaardagcartoon bij 50 j. culturele centra.

Hier kan je alles nalezen:https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html
Of klik op bijgevoegde link, dan kan je het dertiende verhaal lezen over “Een halve eeuw culturele centra”.  (“Een halve eeuw culturele centra” kan je HIER lezen) 

11 aug'17 “DE TIJD VAN TOEN”. Het 12de verhaal door Jef Elsen & cartoonist Richie


 
“… Ik vind Frans een mooie, elegante taal. Maar eigenlijk ben ik het Frans niet zo goed machtig. Frans verstaan lukt wel. Maar het vlot spreken is een stuk moeilijker. …”. In dit verhaal maakt Jef Elsen duidelijk hoe hij Frans leerde en hoe hij al op jeugdige leeftijd kennis maakte met de verschillen en de gelijkenissen tussen Vlaanderen en Wallonië. Een openhartig en moedig verhaal van deze gewezen directeur van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren (VCC-Voeren). Bij dit verhaal waagt cartoonist Richie zich uitzonderlijk aan twee “politiek” getinte cartoons.

Hier kan je alles nalezen:  https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html
Of klik op bijgevoegde link, dan kan je het twaalfde verhaal lezen over “Zo leerde ik Frans”. (""Zo leerde ik Frans"" kan je HIER lezen)


  08 aug"17 “DE TIJD VAN TOEN”. Het 11de verhaal door Jef Elsen & cartoonist Richie


“… Aan de linkerzijde van de kerk van Boekt staat nu een groot appartementsgebouw. Lange tijd werd deze ruimte ingenomen door twee merkwaardige bouwsels: één van de laatst overgebleven lemen huizen in Boekt en de allereerste gesloten bebouwing met vier woningen, in de volksmond “de vier woeninge” genoemd. …”. Schrijver Jef Elsen en cartoonist Richie zijn inmiddels toe aan hun elfde verhaal over “De Tijd van Toen in Heusden-Zolder”.

Dit verhaal herinnert dankbaar aan twee dorpsfiguren van Boekt: “Sooi” en “schoenmaker Jacq”. Het verhaal bevat ook een spannende beschrijving van de uitslaande brand in een duiventil aan de “vier woeninge”.

Hier kan je alles nalezen: https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html
Of klik op bijgevoegde link, dan kan je het elfde verhaal lezen over “De vier woeninge”.
  (""De vier woeninge"" kan je HIER lezen)


04 aug'17 “DE  TIJD  VAN  TOEN”. Het 10de verhaal door Jef Elsen  & cartoonist Richie 

“… Toen ruim een halve eeuw geleden het gesloten autocircuit werd aangelegd in de bossen van Terlaemen, was dit voor de inwoners van Zolder-centrum een grote opluchting. In 1958 en 1959 was het stille dorp Zolder-centrum telkens opgeschrikt door het gebrul van snelle motoren op het gelegenheidscircuit rond de kerktoren. Na de oefenritten op zaterdag, werd het centrum op zondag na de hoogmis onverbiddelijk afgesloten met nadar en de bochten afgezet met strobalen. …”. Zo begint het 10de verhaal van Jef Elsen en cartoonist Richie over de “Tijd van Toen in Heusden-Zolder”.

Ook vandaag zijn onderdelen van dit verhaal nog actueel ! Hier kan je alles nalezen: https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html 

Of klik op bijgevoegde link, dan kan je het tiende verhaal lezen over “Het Circuit van Zolder”. 
(""Het Circuit van Zolder "" kan je HIER lezen)


01 aug'17 “DE  TIJD  VAN  TOEN”.    Het 9de verhaal door Jef Elsen  & cartoonist Richie

 
In dit verhaal van Jef Elsen en cartoonist Richie beleven Vic, Lode en Jef dolle avonturen op een meerdaagse fietstocht van meer dan 400 km naar het Eifelgebergte en de vallei van de Ahr (Duitsland). Spijtig genoeg is het rotslecht weer voor kampeerders. Druipnat zoeken ze het genot op van een echt bed in een hotel … Een verhaal om te lezen tijdens natte vakantiedagen!

Hier kan je alles nalezen: https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html

Of klik op bijgevoegde link, dan kan je het negende verhaal “Op Vakantie” lezen. (""Op vakantie... "" kan je HIER lezen) .


28 juli'17 “DE  TIJD  VAN  TOEN”.     Het 8ste  verhaal door Jef Elsen  & cartoonist Richie

 
“… Het oud kerkje van Boekt werd onlangs afgebroken. Dat riep bij mij vele herinneringen op aan mijn jeugd. Zoals vele van mijn leeftijdsgenoten, was ook ik misdienaar. Maar het oude kerkje deed later ook een tijd dienst als parochiezaal. Ik deed er mijn eerste podiumervaringen op tijdens bonte Chiro-avonden en de presentatie van meerdere songfestivals. …”. Het 8ste verhaal “De Tijd van Toen … als Misdienaar” van Jef Elsen en cartoonist Richie, is door zijn inhoud niet bestemd voor zeer jeugdige lezers !!!

Hier kan je alles nalezen: Of klik op bijgevoegde link https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html, dan kan je het achtste verhaal “De Tijd van Toen … als Misdienaar” lezen. (""Als misdienaar ..."" kan je HIER lezen)

  “DE  TIJD  VAN  TOEN”.     Het 7de  verhaal door Jef Elsen  & cartoonist Richie 

“… Ik drink wel eens graag een wijntje, een kriek of een geuze. Maar een gewoon pilsje weet ik niet echt te smaken. Een aantal ervaringen tijdens mijn jeugd bepaalden mijn afkeer voor het overdadig drinken van pils. …” Zo begint het 7de verhaal van Jef Elsen: “Ik lust geen pilsje”. Het verhaal brengt ons bij: “Café bij Fonske” (thans buurthuis Den Ubbel), een wandeltocht in Venlo en de Vlaamse kermis te Bolderberg. Richie voorziet ook dit verhaal van een schitterende cartoon. Hier kan je alles nalezen: https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html 
Of klik op bijgevoegde link, dan kan je het zevende verhaal “Ik lust geen pilsje” lezen.
 (""Ik lust geen pilsje ..."" kan je HIER lezen) .


21 juli'17 “DE  TIJD  VAN  TOEN” Het 6de  verhaal door Jef Elsen  & cartoonist Richie


Het Domherenhuis is een historisch herenhuis in het centrum van Zolder. De laatste adellijke bewoonster was Hélène de Villenfagne de Vogelsanck (1887-1966). Voor volwassenen was zij “Mevrouw, de barones”. Maar door kinderen liet zij zich vertrouwelijk “Juffrouw Leen” noemen. Dit verhaal van Jef Elsen, met een cartoon van Richie, gaat over “Juffrouw Leen” en over de bestemming van haar domein met de “rare” naam, het “Domherenhuis”.

Hier kan je alles nalezen: https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html Of klik op bijgevoegde link, dan kan je het zesde verhaal “Juffrouw Leen van het Domherenhuis” lezen.
 (HIER kan je alles nalezen deel 6 “Juffrouw Leen van het Domherenhuis” )


18 juli'17 ""Tijd van Toen "" het 5de verhaal van Jef Elsen en cartoonist Richie.

Hanengevechten zijn in België al verboden sinds 1867 (dus al 150 j.!). Veldwachter Albert Hermans (1916-1988) moest waken over het naleven van dat verbod. Jef Elsen en cartoonist Richie laten ons de spanning meemaken van een hanengevecht en het milde, ietwat slome, optreden van de veldwachter hierbij. Maar zij verklappen ook dat Albert Hermans een oorlogsheld was uit WO II, die de landing in Normandië (6 juni 1944) meemaakte en de bevrijding van Limburg in september 1944. AANVULLING:  Volgens geboren Boektenaar en gewezen Europees parlementslid An Hermans, is de priester op de familiefoto “Hermans” uit 1944, E.H. Jan Van Duffel. In de volksmond werd hij “het kaplaantje” genoemd. Hij was kapelaan in Zolder van 1933 tot 1942 en rector in de hulpparochie Boekt van 1942 tot 1953. Daarna was hij nog pastoor te Montenaken en te Zutendaal. Hij overleed in 2014 op 105-jarige leeftijd als oudste inwoner van Overpelt.


Hier kan je alles nalezen: https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html Of klik op bijgevoegde link, dan kan je het 5de verhaal “Het Hanengevecht en de Veldwachter”
(HIER kan je alles nalezen deel 5 Het hanengevecht en de veldwachter.)


14 juli'17 “DE  TIJD  VAN  TOEN”. Het vierde verhaal door Jef Elsen en cartoonist Richie 

 
Jef Elsen en cartoonist Richie (Richard Demot) delen dezelfde overgrootvader en overgrootmoeder: Vienke Elsen (1837-1923) en Juliana Vrijkens (1844-1925). Dit verhaal gaat over twee van hun zonen: het “klatermenneke” Jozef Elsen en Pieter-Jan Elsen, die sneuvelde bij het prille begin van WO I.
 Hier kan je alles nalezen: https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html Of klik op bijgevoegde link, (HIER kan je alles nalezen deel 4 Het klatermanneke en zijn broer) dan kan je het vierde verhaal “Het klatermenneke en zijn broer” lezen.

RECHTZETTING: In hun voorwoord schrijven Jef Elsen en Richie nog dat Vienke Elsen werd geboren in 1846. Dat geboortejaar werd meegedeeld op de stamfeesten van de familie “Elsen” op 22/4/1972 en 5/4/1980 te Heusden. Recent bijkomend onderzoek door stamboomspecialist Patrick Vanoppen en door onderzoeker van de stamboom “Elsen”, Jef Beylemans, tonen echter aan dat Vienke (Ludovicus) Elsen al werd geboren in 1837, meer bepaald op 27/02. Maar dat o.a. Jef Elsen, Richie en Jef Beylemans afstammen van dezelfde overgrootvader en overgrootmoeder staat nog steeds vast. Daar kan zelfs een stamboomspecialist niets aan veranderen.


11 juli'17  “DE  TIJD  VAN  TOEN”.  Het derde verhaal door Jef Elsen en cartoonist Richie
“Ik ga niet graag naar school, want daar plagen ze mij”, vertrouwde mijn kleinzoontje mij toe. Plagen of pesten op school is blijkbaar van alle tijden en van alle generaties. Jef Elsen en cartoonist Richie hebben het in hun derde verhaal over pesten in de tijd van toen: “Pesten moet stoppen”.

 Hier kan je alle artikels nalezen: https://fotografie-rudi-coomans.blogspot.be/p/tijd-van-toen.html Of klik op bijgevoegde link, dan kan je het derde verhaal “Pesten moet stoppen” lezen.
  (""Pesten moet stoppen"" kan je HIER lezen)


07 juli'17 “DE  TIJD  VAN  TOEN”.  Het tweede verhaal door Jef Elsen en cartoonist Richie 

Vele van onze (groot-)ouders hadden vroeger een kleine boerderij of een groentetuin. Bekkem Fien, bakker Gerard, slachter Henri, fruitboer Ernest, nonkel Sjaar, melkboer Fonske, bierhandel Jules, … Allen zorgden ze mee voor het dagelijks eten van toen. Jef Elsen en cartoonist Richie brengen ze in herinnering in het verhaal “Mensen en Eten van Toen”. Klik op de bijgevoegde link, dan kan je het het tweede artikel lezen. (KLIK HIER Mensen en eten van toen )


dinsdag : 04 juli'17 "De Tijd van Toen" Het eerste verhaal door Jef Elsen en Cartoonist Richie

Vandaag verschijnt een eerste herinnering van schrijver Jef Elsen en cartoonist Richie.
Zoals eerder aangegeven zullen zij beiden  op regelmatige momenten hun artikels delen met jullie.
Als je op de bijgevoegde link klikt

(Klik Hier voor de ""Eerste herinneringen"")


dan kan je het eerste artikel lezen.22 aug'17 “DE TIJD VAN TOEN”. Het 15de verhaal door Jef Elsen & cartoonist Richie

Tijdens de jaren ’50 en ’60 van vorige eeuw, was de Pastoor Paquaylaan van heinde en verre gekend als uitgangsbuurt. De laan telde op een bepaald moment een 16-tal cafés. Te starten vanaf de Kleuterweg lagen die allemaal aan de linkerkant. Eerst had je de Astoria (Duivenlokaal Poelmans) en dan kwamen: Nieuw Limburg, Bij Biesmans, Café Monaco, Olympia, Café Mimosa, Café Konijnenpijp, Oud Limburg, De Bologna, Café Derby, Café Romantic, Café Bij Boeykens, Café Bervoets, Sportcafé Sporthal, Café René Vannut  en Ontmoetingscentrum Ons Huis.

In het artikel “De laan vol volksvermaak” krijgt Jef Elsen dorpsgenoot Ludo Krawinkel op de praatstoel over de Pastoor Paquaylaan. Richie zorgt voor een aangepaste cartoon.

Of klik op bijgevoegde link, dan kan je het vijftiende verhaal lezen over “De laan vol volksvermaak”.  (“De laan vol volksvermaak” kan je HIER lezen) Een woord vooraf
 Naarmate je ouder wordt, wordt het verleden langer en de toekomst korter. De herinneringen stapelen zich op en de toekomstplannen krimpen. Sommigen onder ons verliezen, spijtig genoeg, hun geheugen op nog jonge leeftijd. Wij proberen dit “verouderingsproces” te stoppen door te schrijven of ons op een andere wijze uit te drukken. Wij hebben beiden nog “ambachtelijk” leren schrijven en tekenen met een griffel op een lei. Maar tijdens de voorbije halve eeuw is het ons steeds gemakkelijker geworden om onze gedachten vast te leggen op een materiële drager. Zelfs papier en pen of potlood zijn eigenlijk overbodig geworden. Want wij kunnen nu gebruik maken van de modernste elektronische media.

Richard was van kindsbeen af geboeid door tekenen en door schoonschrift. Al zeer vroeg ontpopte hij zich als tekenaar en als cartoonist. Met zijn humoristische kijk op de samenleving, oogstte hij faam en prijzen in binnen- en buitenland als cartoonist RICHIE. Van hem verschenen cartoons in vele week- en maandbladen, schoolschriften, leerboeken, internetgazetten, …

Jef kon goed opstelletjes maken. Voor zijn beroep schreef hij studierapporten, werkdocumenten en beleidsaanbevelingen. Slechts sporadisch waagde hij zich ook aan een stukje poëzie of aan een schilderij. Al jong ontdekte hij dat je een stemming ook kan uitdrukken met muziek. Als DJ RONIN was hij sfeerschepper met muziek bij congressen, evenementen feesten van organisaties, videomontages, …

Tijdens onze actieve loopbaan ontmoetten wij elkaar sporadisch in de sector van de culturele centra. Richard was lesgever kalligrafie in vele culturele centra en Jef was planner van culturele infrastructuur, voorzitter van de federatie van culturele centra en beheerder van enkele culturele centra.

Na onze beroepsloopbaan bleven wij beiden actief als “vrijwilliger” en bleven wij doen wat wij goed kunnen. Richard bleef tekenen en Jef bleef schrijven. Onder andere in de Seniorenkrant van Heusden-Zolder verschenen van ons meerdere cartoons en teksten over de “Tijd van Toen” en over allerlei actuele onderwerpen. Weldra bestaat de Seniorenkrant 30 jaar. Dat was voor ons de concrete aanleiding om eens “iets” samen te doen. De neerslag van deze idee ligt thans voor jou.

Het verzamelen, het verwerken en het ordenen van teksten en cartoons, betekenden voor ons veel méér dan een louter vastleggen … het werd een intense herbeleving. Wij stelden vast dat wij zeer veel herinneringen en ervaringen delen. De voorbereiding van deze uitgave, leverde ook een grote verrassing op over het verleden van ons beiden. Wij delen nl. dezelfde overgrootvader: Vienke Elsen (1846-1923). Wij weten niet met zekerheid of wij ons schrijf- en tekentalent van hem hebben geërfd.

Moge dit werk voor anderen de aanzet zijn om dit verleden verder in te kleuren en te corrigeren. Want herinneringen vervagen, vervormen of gaan een eigen leven leiden.
Richard DEMOT (RICHIE)                       Jef ELSEN (DJ RONIN)