donderdag 13 juni 2024

Lezing door Verkeersspecialist Valère Donné in de Kring


Deze avond hield de fietserbond H|Z een boekvoorstelling gebracht door Valère Donné. Valére schreef
"101 boosters voor fietsers" dit is een uitgebreide gids gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers in Vlaanderen. Het boek stelt dat de huidige wegeninfrastructuur en -ontwerpen niet veilig genoeg zijn voor de groeiende groep fietsers, ondanks de intenties van de overheid om meer mensen op de fiets te krijgen.

Belangrijke punten uit het boek:

 1. Ongeschikte Fietsinfrastructuur:

  • Huidige fietspaden zijn vaak te smal.
  • Er zijn gevaarlijke fietsstroken langs drukke verkeerswegen.
  • Fietspaden op stoepen en langs hoge afsluitingen bij uitritten van percelen zijn niet veilig.
 2. Beperkingen van Bestaande Richtlijnen:

  • Huidige richtlijnen zijn verouderd en dateren van voor de opkomst van de e-bike.
  • Deze richtlijnen worden vaak alleen toegepast op nieuwe projecten, niet op bestaande wegen.
 3. Rol van de Wegbeheerder:

  • Vaak nemen wegbeheerders hun verantwoordelijkheid niet, waardoor de verkeersdeelnemers zich moeten aanpassen aan onveilige wegsituaties.
 4. Voorbeelden van Onveilige Situaties:

  • Fietspaden zonder minimale afmetingen volgens de wegcode.
  • Fietssuggestiestroken naast parkeervakken die fietsers in gevaar brengen.
  • Automobilisten die geen voorrang verlenen aan fietsers, wat leidt tot veel ongevallen.
 5. Aanbevelingen en Maatregelen:

  • Het boek introduceert meer dan honderd maatregelen om de wegen veiliger te maken voor fietsers.
  • Er wordt gepleit voor een grootschalige aanpak waarbij alle wegen worden aangepakt in plaats van alleen plaatselijke fietspadenprojecten.

Doelgroep van het boek:

 • Fietsers die veiliger en comfortabeler willen fietsen.
 • Actieve leden van de Fietsersbond.
 • Parlementsleden en beleidsverantwoordelijken op federaal, Vlaams en lokaal niveau.
 • Mobiliteitsambtenaren, ruimtelijke planners, en ingenieurs van openbare werken.
 • Studenten in Verkeerskunde, Bouwkunde en Mobiliteitswetenschappen.
 • Ontwerpers van de publieke ruimte en verkeersvoorzieningen.
 • Medewerkers van advies- en controle-instanties zoals het Rekenhof, OCW, VIAS, Fietsberaad, VSV, VVSG.
 • Beleidsvoorbereidende instanties en kabinetten.
 • Verkeerspolitie en onderzoekers.

Het boek "101 boosters voor fietsers" biedt een kritische blik op de huidige verkeersveiligheidssituatie voor fietsers en geeft praktische aanbevelingen voor verbeteringen op verschillende niveaus van wegcode, verkeersplanning, en weginrichting. Dank aan  www.fietsenvanHtotZ.be om deze voorstelling met bespreking te laten doorgaan in de zaal De Kring. En mocht op veel mensen rekenen die hiervoor waren komen pdagen in de Kring. Dank aan Linda Graulus voor deze foto's