maandag 3 juni 2024

BEDEVAART NAAR SCHERPENHEUVEL Woensdag, 5 juni 2024

Reeds meer dan 50 jaar, gaat de parochie Viversel op de eerste woensdag van juni op bedevaart naar Scherpenheuvel. Vanuit de traditie is het de bedoeling om er te bidden, een kaarsje te branden, … voor onze studenten die voor hun examen staan. Deze federatieve bedevaart, waarbij het initiatief wel nog door Viversel genomen wordt, maar waarbij de organisatie van de bedevaart in handen ligt van de gehele federatie Zolder, zal dus plaats vinden op woensdag, 5 juni 2024.

’s Middags zullen enkele privé-initiatieven ervoor zorgen dat men de bedevaart te voet of met de fiets kan aanvatten. Wie graag met de auto gaat, kan dit ook in groepsverband doen, zodat we ook met de auto ‘samen’ op pelgrimstocht kan gaan. Zo creëren we ook met de auto een gezamenlijk bedevaart gevoel.

Programma :
- ’s Middag of in de loop van de namiddag : vertrek voetgangers of fietsers.
- 18.00 uur : vertrek met auto’s.
- 19.00 uur : Eucharistieviering in de basiliek van Scherpenheuvel, voorgegaan door
   priester Frans Hermans en opgeluisterd door onze organist en zangkoor.
- Na de eucharistieviering kan er nog wat gekeuveld worden op het pleintje voor de basiliek, alvorens we vertrekken.
- Voor wie wil kan de dag beëindigd worden met een kans tot ontmoeting in buurthuis ‘De Val’, Kerkstraat 106 in Viversel.
Voor meer informatie mag je altijd contact opnemen met een verantwoordelijke van een parochie. Wie zich moeilijk kan verplaatsen kan ook altijd terecht bij een verantwoordelijke van een parochie om eventueel thuis uitgehaald te worden of om samen te rijden met de auto. Hopelijk mogen we met velen elkaar ontmoeten in Scherpenheuvel. Dank aan Lode Beylemans voor verslag