vrijdag 23 juni 2023

‘Cantate Domino’ concert Amicantus in de Kerk Bolderberg

Sinds januari 2018 staat het Vocaal Ensemble Amicantus onder de leiding van Alexander Schneider. Als eerste concert onder zijn leiding bracht Amicantus in juni van dat jaar een concert onder de titel ‘Cantate Domino’ in de kerk van Bolderberg.
Denis Roosen clavecimbel
Miet Henderix  viola da gamba
o.l.v. Alexander Schneider

 Vijf jaar later op 25 juni 2023 om 16.00 uur presenteert Amicantus opnieuw een concert onder dezelfde titel in dezelfde kerk van Bolderberg. Het gevarieerde programma van dit concert bevat deels repertorium uit die vijf jaren maar deels ook nieuwe muziek.

 U wordt hierop van harte uitgenodigd om getuige te zijn van de groei en evolutie die het ensemble in die vijf jaar heeft doorgemaakt. Van harte welkom!

Voor reservatie en praktische gegevens
Zondag 25 juni omstreeks 16 uur in de St Jobkerk Bolderberg St. Jobstraat 70 te 3550 H|Z.
Toegang kost u €18 in VVK en aan de kassa €20
Tickets en meer info  via www.amicantus.be of nicoleroosen1@gmail.com - info tel. 0474 507795
Dank aan Alexandra Bertels voor de foto