dinsdag 17 mei 2022

OPEN DORPSRAAD ZOLDER op 31 mei

Eindelijk is het zover. Na enkele jaren corona-crisis, kunnen we op 31 mei 2022 een nieuwe start nemen en dit met een “Open Dorpsraad”.
Plaats: de Harmonie-zaal van Zolder
Begin: om 19u30
De items die aan bod komen en uitgelegd zullen worden door het gemeentebestuur zijn de volgende:
1. Stand van zaken RUP Zolder: huidige vergunningen?
    – procedure verkoop oud gebouw CVO en bestemming?
    - integratie van een open waterbekken?
2. Timing huidige wegenisweken en herwaardering van ons centrum
3. Nieuwe school Beekbeemden: beschikbaarheid van lokalen voor plaatselijke verenigingen?
   – beheer naschools gebruik?
   -verkeersafwikkeling, ook Kuiperstraat en Beenhouwersstraat?
 4. Toekomst Woutershof: haalbaarheid dorpshuis? -mogelijke invulling?
    – deklassering?
    – timing van procedure concessie?
    – samenwerking heemkundige kring Heusden en Zolder?
Na de uitleg door het gemeentebestuur zal er na een pauze een tweede gedeelte plaatsvinden waar de inwoners vragen kunnen stellen. De vragen moeten op voorhand per e-mail (of per brief) worden doorgegeven aan ons bestuur en passen in het algemeen belang van de bevolking van Zolder-centrum en niet op een persoonlijke voordeel gebaseerd zijn.
De vragen kunnen worden bezorgd VÓÓR 22 mei aan:
Patrick Tartarin (ptartarin@hotmail.com) of Dorpsstraat 53/1

Het Dagelijks Bestuur van de Dorpsraad Zolder-centrum