dinsdag 29 maart 2022

Standpunt voorkeursalternatief Noord-Zuidverbinding Limburg

Na een uitgebreid onderzoek en een intense dialoog met een grote groep belanghebbenden is het voorkeursalternatief voor de Noord-Zuidverbinding Limburg (N74) gekend. Het combinatiealternatief met tunnels onder de Grote Baan geniet de voorkeur. Voor het openbaar vervoer werd gekozen voor een snelle, elektrische trambus tussen Noord-Limburg en Hasselt.

Het lokaal bestuur heeft in dit complex project steeds bijzondere aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van het bedrijventerrein De Schacht. Het college heeft tijdens het openbaar onderzoek enkele aandachtspunten herhaald. De ontsluiting van de industriezone De Schacht naar de Noord-Zuidverbinding verloopt bij voorkeur via Herebaan-West en niet via Stationsstraat - M. Scheperslaan. Heusden-Zolder blijft ook vragende partij voor een rechtstreekse snelle busverbinding op de as van de N719. Zo worden het Sint-Franciscusziekenhuis, Sint-Franciscuscollege en de mijnsite verbonden met de woonkernen in oostelijke richting.