dinsdag 29 maart 2022

Groenactiedagen gaan strijd met afval aan

Elk jaar werken de wijkwerkingen in Lindeman, Cité en Halhei intensief rond het thema afval. Sluikstort, te vroeg of fout aangeboden vuilniszakken … ze vormen een bron van frustratie, zowel voor buurtbewoners als voor de gemeentelijke diensten. Afval vervuilt de buurt, kost handenvol geld om het op te ruimen en is schadelijk voor het milieu. Tijdens de groenactiedagen willen we kinderen, jongeren en volwassenen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid.

We trappen af met een gezamenlijke groenactiedag op 30 maart waar we voor de kinderen van de taalstimulering workshops aanbieden. Met afvalmateriaal een kunstwerk maken, experimenteren met natuur en wetenschap, een educatieve wandeling onder begeleiding van de Watersnip van Koersel, … Zo leren ze dat je met recycleerbaar materiaal leuke dingen kan maken en tegelijkertijd ontdekken ze de de groene omgeving van Lindeman. De ouders krijgen ondertussen een infosessie over Optimo.

Daarnaast ontvangen de bewoners van de 3 wijken in mei een extra wijkkrant over groen en afval om iedereen ervan bewust te maken dat je zorg moet dragen voor het milieu.

Tot slot organiseert de wijkwerking in mei opruimacties waarbij kinderen samen met jongeren en buurtbewoners de wijk opruimen. “Lindeman/Cité/Halhei proper houden doe je niet alleen. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen!” Samen maken we onze slogan waar!
Info: Team Welzijn | Wijkwerking – 011 80 80 80