dinsdag 29 maart 2022

DE WIJERS LANCEERT WIJERSFONDS

De Wijers is een streek waarin natuur sterk verbonden is met de mens. Met het Wijersfonds wil het Regionaal Landschap Lage Kempen, dat het fonds coördineert, de inwoners in verbinding brengen met de natuur dicht bij huis. Meer nog, het wil hen de kans geven om zélf mee te werken aan een duurzame ontwikkeling van de streek.

Inwoners, verenigingen of ondernemers kunnen via projectoproepen ideeën indienen om bij te dragen aan de doelstellingen van De Wijers en verbetering van de omgevingskwaliteit. Een expertenjury beoordeelt de verschillende projectaanvragen en kent een financiële ondersteuning van 65% - met een maximum van € 6 500 – toe per project. De overige middelen moeten de aanvragers zelf bijleggen of verzamelen via crowdfunding.

Meer informatie over het Wijersfonds of een gift doen kan via www.wijersfonds.be. De eerste projectoproep wordt in mei gelanceerd. Rond 25 september, de Dag van De Wijers, maakt Regionaal Landschap Lage Kempen de goedgekeurde projecten die steun krijgen vanuit het Wijersfonds bekend.
Info: www.dewijers.bewww.wijersfonds.be