donderdag 31 maart 2022

Beleidsmakers aan het werk

• Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord  met het voorstel om de
  personeelsformatie van de lokale politie aan te passen, zodat een bijkomende wijkagent
  kan worden aangeworven.
• Het college van burgemeester en schepenen geeft zijn principieel akkoord
   voor het overdrachtsdossier waarbij de gemeenteweg Mijnwerkerslaan
   wordt overgenomen door het Vlaams Gewest en in ruil de gewestweg N719
   Koolmijnlaan tussen beide rotondes met de Mijnwerkerslaan
   wordt overgedragen aan de gemeente Heusden-Zolder.
• Het college van burgemeester en schepenen verleent zijn toestemming voor
   het uitvoeren van werken aan de spoorwegbrug op het Routeke in kader
   van de elektrificatie van spoorlijn 15.
• Op dit moment beschikken 83 horecazaken over de verplichte horecavergunning.
   Er zijn nog 43 dossiers lopende en 1 zaak diende nog geen aanvraag in.
   Die zaak wordt nu strikt opgevolgd en met klem aangespoord om zich zo snel mogelijk in
   orde te stellen. Gebeurt dat niet, dan volgt mogelijk een sluiting.

Samenwerking ‘I CAN Limburg’ verlengd
Dit ESF-project wordt georganiseerd door de partnerorganisaties Arktos en emino. I CAN richt zich naar moeilijk bereikbare, kwetsbare werkzoekenden vanaf 18 jaar. Het project heeft als doel die jongeren dichter bij werk of opleiding te brengen door barrières uit de weg te ruimen. De aanpak bestaat uit individuele begeleiding en een wekelijkse groepsvorming.

Charter toegankelijke bushaltes
Door de goede samenwerking tussen het lokaal bestuur en GATAB, telt onze gemeente al veel toegankelijke bushaltes. Het Masterplan Toegankelijkheid is een actieplan om de halte-infrastructuur van het openbaar vervoer tegen 2030 meer toegankelijk te maken. Als gemeente engageren we ons met de ondertekening van het charter om de doelstellingen van het Masterplan Toegankelijkheid uit te voeren en bij elke investering in het openbaar domein een toegankelijkheidstoets te doen. Hierdoor ontvangen we subsidies wanneer we een bushalte of een mobipunt toegankelijk maken en krijgen we begeleiding voor de opmaak van een actieplan rond toegankelijke bushaltes.

Deelname project ‘Klimaattuincoach’
Vorig jaar richtte het provinciebestuur het project ‘Klimaattuincoach’ op. Een Klimaattuincoach is een expert met ervaring in ecologisch tuinontwerp die de Limburgse tuinen bestendiger moet maken tegen het veranderende klimaat. De coach begeleidt tuineigenaars in 7 stappen naar een klimaatrobuuste tuin en focust daarbij vooral op het beperken van verharding, het creëren van een goede waterhuishouding, schaduw en koeling en het aanleggen van veel en divers groen. Daarnaast worden ook aspecten als duurzaam materiaalgebruik en klimaatvriendelijk onderhoud gepromoot en linken gelegd met de natuurlijke omgeving.

Volgende gemeente- & OCMW-raad
Donderdag 28 april om 19 uur in de raadzaal. Deze vergadering is openbaar.
Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen