woensdag 5 januari 2022

Inhuldiging Jumbo fietsenstalling en parkeerplaatsen mindervaliden

De Fietsersbond en GATAB (adviesraad minder validen) gaan nu vrijdag 07 januari om 14u onder de Jumbo (Heusden Cité) de nieuwe grote fietsenstalling (40 pl. binnen + 8 buiten) en de 8 ruime parkeerplaatsen voor personen met een beperking inhuldigen.

Onze burgemeester e.a. zullen een korte toespraak geven. Het openingslintje zal door hem doorgeknipt worden samen met de voorzitter van GATAB en de Putheks (!). 

Nadien is er gelegenheid voor een hapje en een drankje aangeboden door Jumbo. Iedereen uit de regio met een hart voor toegankelijkheid en de winkelende fietser is van harte welkom!  fietsenvanhtotz.be/ 14u00-15u00
Jumbo, ondergrondse parking Koolmijnlaan 28-34