zaterdag 2 oktober 2021

Omgaan met afhankelijkheid

Wanneer je voor je dagdagelijks functioneren afhankelijk bent van alcohol, drugs, geneesmiddelen, … heeft dat ook een impact op je levenskwaliteit. Vaak plan je je activiteiten in functie van je gebruik en dat brengt helaas beperkingen mee. Je kan niet vrijuit leven, al besef je dat meestal zelf pas erg laat.
Herstelacademie Limburg organiseert in samenwerking met ons Sociaal Huis een cursus ‘omgaan met afhankelijkheid’. Tijdens vier workshops wordt samen met een ervaringsdeskundige stilgestaan bij die beperkingen, de noodgedwongen aanpassingen aan je levensstijl en wat jij echt nodig hebt om gelukkig te zijn. Deze cursus richt zich tot gebruikers én hun omgeving. De workshops vinden plaats in het Sociaal Huis op 1 oktober, telkens van 10 tot 12.30 uur. Inschrijven is verplicht en kost € 20. Info: www.herstelacademie.be/limburg