woensdag 8 september 2021

Steun voor onze gezinnen

Wist je dat het lokaal bestuur het sociaal tarief automatisch toekent aan kinderen uit gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering? Eindigt de 6-cijfercode op het klevertje van je ziekenfonds op 1 (xx1/xx1), dan heb je er recht op en kennen we het sociaal tarief automatisch toe.

Had je in augustus recht op de verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je voor het schooljaar 2021-2022 automatisch het sociaal tarief in onze buitenschoolse kinderopvang. Ook bij ons AAP-aanbod heb je in dat geval recht op een verlaagd tarief. Je hoeft daarvoor zelf geen aanvraag te doen. Had je nog geen recht op de verhoogde tegemoetkoming? Met een attest van je mutualiteit kan je alsnog het sociaal tarief aanvragen bij onze buitenschoolse kinderopvang of voor onze AAP-activiteiten. Ook gezinnen met een pleegzorgattest kunnen een aanvraag indienen.

Wil je je kind tussen 3 en 18 jaar inschrijven bij een sportclub of jeugdvereniging? Vraag dan een tussenkomst aan bij het fonds sport, spel en cultuur. Via dat fonds betaalt het lokaal bestuur éénmaal per werkjaar het lidgeld voor je kind. Zo kan je tot wel 200 euro besparen. Op www.heusden-zolder.be vind je een aanvraagformulier dat je door de sportclub of jeugdvereniging laat invullen. Vervolgens betalen we het lidgeld voor jouw kind rechtstreeks aan de club of vereniging. Let op, een terugbetaling van het lidgeld dat door de ouders al betaald werd, kan helaas niet. Zorg er dus voor dat je het aanvraagformulier al bij de inschrijving laat invullen.
Info: Team Welzijn – 011 80 80 80