zaterdag 4 september 2021

Ex mijnwerkers komen straks samen voor een belangrijke vergadering

Algemene Infovergadering voor ondergrondse mijnwerkers op zaterdag 4 september 2021, om 10.30 te Houthalen (achter het hoofdgebouw van de Kempense Steenkoolmijnen, Grote Baan 27) Centrum Zuid 1111, 3530 Houthalen. Op deze info-samenkomst, met respect voor al de Coronamaatregelen, zal het pensioendossier en haar uitvoering voor ondergrondse mijnwerkers ten gevolge de wet 15 juni 2020 (gestemd met 2/3de meerderheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers) uitvoerig toegelicht worden.